Home

Parttime controlling

De mate van grip op uw bedrijf kan het verschil zijn tussen succes en falen. Het gaat niet om constateringen achteraf, maar om directe waarneming. Daarom is grip of beheersing - ook wel controlling genoemd - een essentieel onderdeel van het managen van een organisatie.

Vele organisaties zijn echter niet in staat fulltime een controller in dienst te nemen, omdat men daarvoor bijvoorbeeld niet voldoende groot is en dergelijke kosten niet kan dragen. Voor die groep heeft Regicon de dienst parttime controlling ontwikkeld.

Afhankelijk van uw behoefte wordt periodiek de werking van het beheersingsinstrumentarium besproken, beoordeeld en indien nodig aangepast. Het doel is te komen tot een zeer snelle en zo nauwkeurig mogelijke vorm van rapportage, waarmee u direct inzicht heeft in de verschillen tussen plan en werkelijkheid. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld na afloop van iedere week constateren of uw plannen wel haalbaar blijken te zijn en kunt u indien nodig maatregelen nemen.

Opzet

De wijze waarop parttime controlling ingevuld kan worden, verschilt per organisatie. Gedacht kan worden aan enkele uren tot enkele dagen per maand, waarbij de ervaring leert dat dit voor het MKB enkele uren per maand omvat. Hierbij worden de kerncijfers gecontroleerd en afgezet tegen de plannen. De bespreking van de controle en de vergelijking van plan en werkelijkheid kan daarna besproken worden, inclusief eventueel te ondernemen stappen. De werking van een dergelijk beheersingsinstrument wordt in overleg met u ontworpen en onderhouden.

Een andere mogelijkheid is het eenmalig ontwerpen en invoeren van een dergelijk beheersingsinstrument, waarna u de rapportage en controle zelf uitvoert. Indien gewenst kan dan periodiek de werking van het geheel in overleg met u worden geoptimaliseerd.

De optimale combinatie zou voor klanten kunnen bestaan uit een mix van de administratieve diensten en parttime controlling. Dan kunt u zich concentreren op het ondernemen en de creatie van kansen. Regicon legt enerzijds alles voor u vast, verzorgt uw administratie, salarisadministratie en fiscale aangelegenheden. Anderzijds seint Regicon u in op het moment dat uw resultaten achterlopen bij uw oorspronkelijke planning.

Zie voor een nadere uitwerking de volgende link parttime controlling nader verklaard.

Voor vragen over deze vorm van dienstverlening kunt u vrijblijvend contact opnemen.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.