Home

Internet

Internet is op velerlei manieren een hulpmiddel van formaat geworden voor diverse organisaties. Te denken valt aan de enorme hoeveelheid informatie of aan webwinkels die een grote diversiteit aan goederen en diensten aanbieden.

Gebruik maken van andere internetsites
Afhankelijk van wat uw organisatie voor activiteiten verricht, kunt u in meer of mindere mate gebruik maken van internetsites van andere organisaties. Hierbij kunt u met relatief weinig moeite achterhalen waar u producten of diensten tegen de beste prijs en voorwaarden kunt aanschaffen. U kunt een onvoorstelbare hoeveelheid informatie vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen, alleen al de bedrijfsvoering van een organisatie aangaande. Daarnaast zijn bijna alle officiële instanties op internet te vinden. Als laatste dienen ook de vele gratis diensten en programma's niet vergeten te worden. Kortom, internet is een waardevolle bron van informatie.

Een op dit moment nog onderschat aspect op internet betreft het internetboekhouden, dat naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren een vlucht zal nemen.

Een eigen site
Het hebben van een eigen site kan voor een organisatie broodnodig zijn, al is het alleen maar om de organisatie te presenteren. De mogelijkheden die in de alinea hiervoor besproken zijn, gelden natuurlijk evenzeer voor de organisaties die een eigen site hebben.

De van belang zijnde aspecten van een eigen site zijn in de eerste plaats een helder antwoord op de vraag in hoeverre een site toegevoegde waarde biedt voor de organisatie.

De kosten van een site zijn voor een leek redelijk ondoorzichtig. Er zijn gevallen bekend waarbij een organisatie van verschillende leveranciers een offerte ontving voor eenzelfde site, waarbij de bedragen varieerden van € 1.500,- tot € 15.000,-. Maar dat betreft alleen nog maar de aanschaf van een site, periodiek dient zeer waarschijnlijk ook onderhoud gepleegt te worden aan de site en de kosten daarvan dienen ook in overweging genomen te worden. Vervolgens dient de site ook bij een webhoster ondergebracht te worden, die ervoor zorg draagt dat de site op internet staat. De laatste kostenpost betreft de kosten voor de registratie van de domeinnamen. Zie voor verdere bijzonderheden aangaande domeinnamen in de sectie downloads het volgende document (opent in apart scherm).

serverruimte provider

 

 

 

 

Terug naar boven.

Kwaliteit van de eigen site
Het komt voor dat men na het zien van de site van een organisatie, toch maar geen zaken wenst te doen met de organisatie, omdat de site niet voldoet aan de verwachtingen van de bezoeker.

Zaken waarmee u rekening dient te houden zijn een overzichtelijke site, waarbij men snel datgene kan vinden dat men zoekt. De site dient uiteraard wél afgestemd te worden op de doelgroep. Een blik op andere sites die zich richten op dezelfde doelgroep, kan meer duidelijkheid verschaffen omtrent het succes van de uitstraling van de eigen site. Andere sites kunnen in elk geval een idee geven wat wel en niet als prettig wordt ervaren tijdens het surfen op internet. Noteer dat soort gegevens en de sites die u als geschikt acht, wat ook kan betekenen dat u een mix toepast van de beste onderdelen van verschillende sites.

Daarnaast dient de site te beschikken over een heldere navigatie en een instrument dat dient ter oriëntatie van de bezoeker. Deze wil namelijk graag weten waar hij of zij zich op de site bevindt.

Een laatste punt van aandacht betreft het testen. Dit dient uitvoerig door meerdere van elkaar onafhankelijke personen te geschieden, zodat de site uitvoerig is getest en kan worden geoptimaliseerd alvorens online te gaan.

Uiteraard valt er nog veel meer te vermelden over goede en slechte sites en de do's en dont's, maar daarvoor wordt u verwezen naar het internet en daarvoor geschreven literatuur. Belangrijkste punten blijven dat u de site aanpast aan de doelgroep, zelf uitvoerig en kritische vooronderzoek doet bij andere sites en uitvoerig uw eigen site test voordat deze op internet staat.

snelheid site is belangrijk

 

 

 

 

 

Terug naar boven.

Enkele handige links
hostwise.nl - informatie over hosting
webhosters.nl - informatie over hosting
nl.internet.www.ontwerp - site over ontwerpen van websites
mijnhomepage.nl - site met diverse tips en trucs
website usability - handboek gebruiksvriendelijkheid van uw website

Aanbeveling
Impres - Uw webdesigner

 

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.