Home

Maatwerksoftware

In sommige situaties kan standaardsoftware niet datgene bieden wat benodigd is in een organisatie. Dan kan worden overwogen maatwerksoftware te laten ontwikkelen.

Bewuste keuze
Bewust wordt in de alinea hiervoor aangegeven dat het overwogen kan worden, omdat dergelijke trajecten veelal aanzienlijke hoeveelheden geld en tijd vergen. Daar bovenop blijft het de vraag of uiteindelijk dat wordt verkregen wat de bedoeling was. Neem voldoende tijd met alle gebruikers om alle benodigde functionaliteiten, eisen en wensen in kaart te brengen. Beoordeel dan samen met alle gebruikers of maatwerksoftware echt nodig is.

Vastleggen functionaliteiten
Een redelijk succesvolle methode is met de verkopende partij op schrift af te spreken wat de zogenaamde functionaliteiten, eisen en wensen precies inhouden. Een standaardprogramma zou als basis kunnen dienen met de daarbij gewenste functionaliteiten als specifiek te benoemen onderdelen.

Contract en prijsafspraak
Bij aanschaf van maatwerksoftware doet u er verstandig aan de verkopende partij een vaste prijs op te laten geven, zodat u achteraf niet verrast kunt worden met een hoger bedrag dan vooraf besproken of door u gebudgetteerd.

goed contract scheelt een hoop

 

 

 

 

 

Een contract voor aanschaf van maatwerksoftware zal vrij omvangrijk zijn en u dient zich er dan ook van te vergewissen dat de gehele inhoud conform de afspraken is opgesteld, dus functionaliteiten, datum oplevering en vooraf opgegeven prijs. Vervolgens dient beschreven te worden hoe het tussentijds testen wordt uitgevoerd - inclusief een lijst met testdata - en welke functionaris van de kopende partij bevoegd is akkoord te geven voor de (tussentijdse) oplevering.

Terug naar boven.

Overige contractuele aspecten
Tevens kan overwogen worden een aparte bepaling in het contract op te nemen met daarin een aangepaste prijs, indien dezelfde maatwerksoftware wordt gekocht voor bijvoorbeeld een nevenvestiging.

Ook niet ongebruikelijk is een bepaling waarin een bonus wordt overeengekomen, waarop de oorspronkelijk kopende partij recht heeft, indien het programma tevens wordt verkocht aan een derde partij. De kopende partij heeft per slot van rekening een aanzienlijke bijdrage moeten leveren in de totstandkoming van de maatwerksoftware. Anderzijds kan de oorspronkelijk kopende partij overwegen verkoop aan derden contractueel uit te sluiten vanuit het oogpunt van concurrentievoordeel.

Als laatste is het niet onverstandig in dezelfde overeenkomst vast te laten leggen dat de broncodes bij een nader te noemen notaris worden ondergebracht, ingeval de verkopende partij failliet zou gaan of er anderszins sprake zou kunnen zijn van problemen tussen kopende en verkopende partij.

Terug naar boven.

Enkele handige links
acceptatietest maatwerksoftware - beschrijving acceptatietest
keuze voor maatwerk - vergelijking maatwerk en standaardsoftware

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.