Home

Belastingen

Niet direct het meeste favoriete onderwerp van velen, maar niettemin onontkoombaar. Alhier wordt niet de gehele wetgeving uitgewerkt, daar zou een aparte site al moeite mee hebben. Wel wordt op hoofdlijnen aangegeven wanneer er sprake is van een bepaalde soort van belasting. Daarnaast worden de hoofdkenmerken en enkele veelvoorkomende omstandigheden nader uitgewerkt.

belastinggeld

 

 

 

Een opmerking van algemene aard inzake belastingen, betreft het bewaren van administraties voor de duur van 7 jaar! Indien u daar niet aan voldoet kunt u problemen krijgen indien u bewijs moet leveren.

De gehanteerde onderverdeling is als volgt;

Zie ook de verschillende documenten in de downloadsectie belastingen.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.