Home

Financieel

Het onderdeel financieel is voor menig organisatie van groot belang. Vele vragen zoals op welke wijze bezittingen en schulden dienen te worden weergegeven, hoe resultaten worden uitgewerkt, hoe om te gaan met geldmiddelen en hoe een organisatie te financieren zijn in deze categorie van de kennisbank uitgewerkt.

Dit onderdeel van de kennisbank is uitgewerkt in een aantal onderdelen;

Over het onderwerp financieel is in de loop der tijd veel geschreven. De hier behandelde onderwerpen dienen een eerste aanzet te geven voor ondernemers in het MKB en zijn met die gedachte uitgewerkt.

Zie ook de verschillende documenten in de downloadsectie financieel.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.