Home

Besluitvorming

Het nemen van beslissingen is één van de voornaamste taken van het management, zonder staat de organisatie stil. Beslissingen komen tot stand door een proces dat bestaat uit een aantal onderdelen, te weten; de indentificatie van een probleem, ontwikkelen van oplossingsmogelijkheden, selectie van een oplossing en als laatste de formele keuze van de beste oplossing.

vergaderen

 

 

 

 

Factoren die besluitvorming beïnvloeden zijn onder andere de invloeden vanuit de structuur van de organisatie, de kwaliteit van de communicatie in de organisatie en de motivatie en betrokkenheid van leden van de organisatie. Meebeslissen door organisatieleden verhoogt over het algemeen de motivatie en kan op verschillende manieren worden vormgegeven, denk bijvoorbeeld aan overlegvormen, maar ook aan een begrip als brainstormen.

Na het nemen van beslissingen is het zaak zorg te dragen voor een zorgvuldige planning van de uitvoering.

Een ander aspect bij het nemen van beslissingen betreft het leereffect voor zowel organisaties als individuen. Dit geschiedt door de stappen observeren, beoordelen, ontwerpen en toepassen. Enerzijds door opgedane ervaringen en toekomstverwachtingen, anderzijds door de feiten vanuit een veranderende omgeving.

Zie ook effectieve besluitvorming in de downladsectie (opent in apart scherm).

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.