Home

Management

Management is de besturing van een organisatie, zonder deze besturing zijn organisaties stuurloos. Aangezien een stuurloze organisatie zonder richting en doel te werk gaat, is het zeer waarschijnlijk dat deze geen lang leven beschoren zal zijn. Management is daarom broodnodig, maar dan dient dat wel op een juiste wijze te worden toegepast. Dit onderdeel van de kennisbank richt zich dan ook op een juiste invulling van management.

alles overzien

 

 

 

 

 

De onderverdeling van dit onderdeel van de kennisbank is als volgt;

Deze opsomming is niet limitatief, maar eerder een praktische verdeling van de verschillende onderdelen van management.

Zie ook de verschillende documenten in de downloadsectie management.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.