Home

Informatie en automatisering

Indien u planningen opstelt en die periodiek wilt toetsen met de werkelijkheid, heeft u informatie nodig. Zowel informatie inzake de planning, als informatie over de werkelijkheid, maar ook informatie over de afwijkingen. Behoudens uitzonderingen is deze informatie het snelst te verkrijgen met behulp van een goed ingerichte automatisering.

alles in beeld

 

 

 

 

 

Informatie
Elke dag een pak papier van zo'n 40 bladzijden onder de noemer managementinformatie, is geen informatie. Informatie zijn de gegevens waar u wat mee kunt en die u iets duidelijk kunnen maken. Een hoeveelheid papier als hiervoor aangegeven valt al eerder onder de noemer gegevens. Gegevens zijn wel nodig om informatie uit te vergaren, echter is informatie gericht op geordende gegevens die zinvol zijn voor de ontvanger ervan. Vaak kunnen managers met een enkel blaadje met cijfers al vaststellen in hoeverre de uitvoering conform planning verloopt. Indien er afwijkingen zijn, kan er altijd nog vervolgonderzoek worden gedaan.

Verdeling
In een organisatie zal op operationeel niveau vaak de meeste informatie en hoeveelheid gegevens te vinden zijn. Deze vormen bijvoorbeeld te basis voor een fiancieel systeem waarin de administratie wordt verwerkt.

Op het niveau van afdelingsmanagers zijn al deze gegevens en informatie nauwelijks meer te verwerken, waardoor ze samengevoegd worden tot overzichten met totalen die relevant zijn voor de desbetreffende manager. Die samenvoeging zal veelal samenvallen met grootheden in de afdelingsplanning, die is voortgekomen uit de organisatieplanning, echter zal de mate van verfijning verder uitgewerkt zijn dan de organisatieplanning (denk aan de verschillende normen).

Op het niveau van topmanagement is ook die informatie en de bijbehorende gegevens teveel van het goede. Op dat niveau wordt verder samengevoegd naar kengetallen die nauw overeenkomen met de kengetallen en normen vanuit de strategie en de budgettering.

Terug naar boven.

Informatieplanning
Om de voorziening van informatie enigzins vorm te geven, is een bepaalde mate van informatieplanning gewenst. Vanuit deze informatieplanning kan vervolgens de automatiseringsplanning worden opgesteld.

De informatieplanning kent een tweetal doelen, afstemming informatievoorziening op de behoefte van de organisatie en het brengen van samenhang in de informatiehuishouding.

Terug naar boven.

Voor verdere gegevens inzake automatisering wordt u verwezen naar de pagina automatisering.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.