Home

Leidinggeven

Leidinggeven omvat meerdere aspecten, namelijk het leidinggeven zelf, het managen en het ondernemen. Managen is het besturen van een organisatie, ondernemen is het aangaan van risico's teneinde winsten te behalen en leidinggeven is het aansturen van medewerkers.

leider of vechterbaas

 

 

 

 

 

Soorten leiderschap
Leiderschap is er in vele smaken, te denken valt bijvoorbeeld aan autocratisch leiderschap, dit is een sterk sturende vorm. Daar staat dan tegenover de participatieve wijze van leiderschap, waarbij inspraak van werknemers vereist is. Vervolgens is er een theorie die de opvatting van de leider splitst in twee soorten van manieren van kijken naar werknemers, de eerste betreft 'luie' werknemers zonder verantwoordelijkheidsgevoel, de tweede betreft harde werkers die creatief zijn en verantwoordelijk.

Afhankelijk van de fase waarin een organisatie zich bevindt, kan een ander type leider wenselijk zijn.

Gedragsbeïnvloeding
Tot een bepaalde hoogte is het gedrag van anderen te beïnvloeden. Enerzijds door het motiveren van anderen, anderzijds door bronnen van macht en gezag. Formeel bevoegd is iemand die vanuit zijn of haar functiebevoegdheden opdrachten verstrekt aan anderen. Daarnaast is het beschikken over zekere bronnen (informatie, positie of respect) eveneens een belangrijke factor.

Een juiste wijze van communiceren is eveneens van groot belang, wellicht is goed luisteren nog belangrijker, maar aandacht hiervoor is essentieel.

Waar men bijzonder voorzichtig mee dient om te gaan, zijn de aspecten die cultuur worden genoemd. In eerste instantie doet men er verstandig aan deze met respect te behandelen en na verloop van tijd op waarde te schatten. Nadat men heeft kunnen bepalen welke aspecten tot de kern van een cultuur behoren, weet men ook dat de aspecten die daar niet toe behoren in enige mate veranderd kunnen worden. Maar dan alleen wanneer daar daadwerkelijk een goede reden toe is. Spelen met cultuur is als spelen met vuur, als het fout gaat, gaat het goed fout.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.