Home

Processen

Een organisatie hangt van processen aan elkaar, het managementproces, het productieproces en bijvoorbeeld het inkoopproces. Door processen op schematische wijze in kaart te brengen, ontstaat een duidelijk beeld van de verschillende stromen (informatie en goederen bijvoorbeeld) en de diverse handelingen. Tevens wordt een duidelijk beeld verkregen van de organisatie als geheel als alle processen op elkaar worden aangesloten.

Indien bepaalde processen schijnbaar uit zichzelf niet meer functioneren, dan wordt het tijd die processen in kaart te brengen en opieuw in te richten, teneinde een 'soepele' aansluiting tussen de afzonderlijke (deel)processen te verkrijgen.

niet alles gaat gelijk goed

 

 

 

 

 

Soorten processen
In principe zijn er een drietal soorten processen, te weten de primaire processen (bijvoorbeeld de productie), de ondersteunende processen (afdeling automatisering) en de bestuurlijke processen (het management).

De primaire en ondersteunende processen zijn de processen die de hulpbronnen (arbeid, grondstoffen, machines, energie en informatie) omzetten naar producten of diensten. Daartoe ontvangen zij van de leiding (bestuurlijk proces) opdrachten en normen en verstrekken zij aan diezelfde leiding informatie over de uitvoering. Datzelfde geldt voor de vraag om oplossingen bij problemen en de ontvangen richtlijnen voor de uitvoering van die oplossingen.

Het bestuurlijk proces zorgt voor de interne en externe afstemming (ook de maatschappelijke omgeving) en de structurering van de gehele organisatie. Daarnaast draagt zij zorg voor externe rapportage en de marketinguitingen zoals PR en reclame.

Terug naar boven.

Procesbeheersing
De managementcyclus is ook hier weer van toepassing, namelijk planning, inrichting, uitvoering en evaluatie en eventueel bijsturing. Vanuit de planning ontstaan de normen die gebruikt worden voor toetsing van de werkelijke uitvoering. Het uitvoerende proces wordt geëvalueerd op het behalen van de gestelde normen en zal indien nodig anders worden ingericht. Indien het niet anders kan, zullen plannen bijgesteld moeten worden.

Een onderscheidt dient enerzijds gemaakt te worden tussen processen waarbij tastbare producten worden voortgebracht en processen waarbij diensten worden voortgebracht. De laatsten zijn veelal moeilijker meetbaar en al helemaal als het hoogwaardige dienstverlening betreft (wie controleert nu de kwaliteit van de dienstverlening van een fiscalist, laat staan de hoeveelheid uren die aan die dienst zijn besteedt). Anderzijds geldt een dergelijke vergelijking ook voor ondersteunende processen zoals research en development, wat dient daar nu precies gemeten te worden?

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.