Home

Organisatiestructuur

Vanaf het moment dat een organisatie uit meer dan 1 persoon bestaat dient er een of andere vorm van structuur te worden uitgewerkt. In de eerste plaats zal dat de verdeling van taken betreffen, maar veelal daaraan gekoppeld is de onderverdeling van leiding en uitvoering. Een belangrijk aspect bij dat laatste is de verdeling van bevoegdheden, anders gezegd, wie heeft zeggenschap over anderen.

overbelast?

 

 

 

 

 

Enkele veelvoorkomende vormen organisatiestructuren zijn;

Naast deze structuren dient een keuze gemaakt te worden in hoeverre er sprake is van decentralisatie, met andere woorden, in hoeverre bevoegdheden naar beneden worden verschoven. Denk bijvoorbeeld aan bevoegdheden van vestigingsmanagers tot bepaalde niveau's, boven die niveau's dienen zij zich te wenden tot de centrale leiding.

Naast deze verdeling van bevoegdheden, dient er tevens een taakverdeling uitgewerkt te worden, zodat het alle betrokkenen in een organisatie duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Dit komt deels terug bij de zogenaamde TBV's onder de sectie personeelszaken van deze kennisbank.

Al deze zaken kunnen naast beschrijvingen worden ondersteund door zogenaamde organisatieschema's, waarin duidelijk wordt welke afdelingen, vestigingen en staforganen een organisatie bevat.

De wijze waarop u uw organisatie structueert dient te passen bij de organisatie zelf en haar leden, maar ook bij uw manier van leidinggeven. In de loop der jaren zal een organisatiestructuur aan verandering onderhevig zijn, indien daar aanleiding toe is door bijvoorbeeld groei van de organisatie.

Terug naar boven.

Zie voor een voorbeeld van een organisatieschema de downloadsectie (opent in apart scherm).

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.