Home

Theorieën

Theorieën zijn in het bestaan van de mensheid over vele onderwerpen geschreven, zo ook over management. Het tweetal theorieën dat hier behandeld wordt betreft de managementtheoriën en de groeitheorie.

literatuur over management

 

 

 

 

 

Managementtheorieën
In eerste instantie is er een tweedeling te maken tussen de bestaande managementtheorieën, te weten de zogenaamde klassieke theoriën en de moderne theoriën.

Van de klassieke theorieën zijn Scientific Management, de Human Relations-theorie en de managementprocestheorie de meest bekende. Scientific Management is voornamelijk gericht op het verhogen van productiviteit oftewel de efficiency door toepassing van het motivatiemiddel geld. De Human Relations-theorie richt zich daarentegen op sociaal leiderschap dat arbeidssatisfactie hoog in het vaandel heeft staan. Tenslotte is de managementprocestheorie gericht op de systematische analyse van de elementen van het management, te weten beleidsbepaling en planning, organiseren, opdrachten geven en hulp bieden bij de uitvoering, coördineren en als laatste controleren en bijsturen.

De moderne theorieën zijn er in een groter aantal, te weten;

Al deze theorieën hebben gemeen dat zij het nodige te bieden hebben, echter dient u voor uzelf te bepalen in welke situatie welke theorie gewenst is als uitgangspunt.

Terug naar boven.

Groeifasentheorie
Een organisatie die in de loop der tijd groeit, doorloopt een aantal fasen.

De eerste is de fase van bestaansopbouw, vaak is dat de periode waarin de oprichter alles zelf doet of daar op z'n minst direct toezicht over uitoefent. Een periode die veel onzekerheid kent door bijvoorbeeld de financiën, maar ook veel arbeidsvreugde kan brengen.

De tweede fase is de fase van overleven, die gekenmerkt wordt door een eenvoudige organisatie met een enkele manager onder de oprichter. Als het goed is zal de onderneming in deze fase groeien, waartoe de nodige extra capaciteiten voor benodigd zijn.

De derde fase is de fase van succes, men heeft de organisatie kunnen opbouwen tot een succesvolle winstgenererende organisatie. De keuze die nu gemaakt dient te worden is of de oprichter de organisatie wil laten groeien of dat het blijft bij de huidige omvang. Vaak is dit het moment waarop oprichters de organisatie overlaten aan ingehuurde managers, omdat de uitdaging weg is of omdat ze het managen domweg niet leuk vinden of kunnen.

De vierde fase is die van expansie, waarbij uitbreiding het hoofddoel is. Mogelijke problemen daarbij zijn de financiële middelen aan te kunnen trekken om die beoogde groei waar te kunnen maken en de mate waarin de eigenaar of manager taken met vertrouwen kan overdragen aan ondergeschikte managers.

De laatste fase betreft die van de optimale verhoudingen, waarbij de juiste verhoudingen gevonden dienen te worden tussen verschillende variabelen. Namelijk een professioneler management dat consolidatie en beheersing van de winsten die toenemen door groei, hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast dienen de oorspronkelijke succesfactoren van de organisatie waaronder de ondernemingsgeest te kunnen blijven bestaan. Vaak is de oorspronkelijk oprichter tijdens deze fase zo goed als uit beeld verdwenen.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.