Home

Arbeidsovereenkomst

Hét document waarin beide partijen overeenkomen onder welke voorwaarden zij de komende tijd zullen samenwerken. Fouten gemaakt in dit document hebben grote gevolgen met dikwijls financiële schade voor één der partijen.

voorzichtigheid geboden

 

 

 

 

 

Wetgeving
Bij wet zijn een aantal zaken aangegeven die verboden zijn of anders aan zekere voorwaarden dienen te voldoen.

Denk bijvoorbeeld aan de Flexwet voor wat betreft het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de specifieke regelgeving daaromtrent. Eenzelfde waarschuwing kan gegeven worden bij het fenomeen proeftijd, indien een contract voor bepaalde tijd korter is dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal één maand beslaan. Indien u toch een langere proeftijd in het contract opneemt, is de proeftijd bij wet nietig verklaard. De Flexwet is met name van belang bij contracten voor bepaalde tijd en de zogenaamde oproepcontracten. Zorg dat u uw zaakjes voor elkaar heeft ten aanzien van de hier genoemde aspecten, zodat u niet onnodig in de problemen terecht komt.

Naast de Flexwet zijn er tal van andere wettelijke regels, denk aan minimumlonen, arbeidstijden, ARBO-wetgeving en zaken als zorgverlof en vakantiegeld en -dagen. Een voorbeeld van een standaard arbeidsovereenkomst is dan ook nauwelijks uit te werken.

Mede omdat er na de wetten van het Burgerlijk Wetboek zaken volgen als een CAO waaraan men al dan niet gebonden is, resteert er op deze pagina een algemeen overzicht wat minimaal in een arbeidsovereenkomst dient te staan. Naast deze vermelding wordt een verwijzing gegeven naar de meest gemaakte (vaak kostbare) fouten).

Terug naar boven.

Minimale vereisten
Minimaal dient in in een arbeidsovereenkomst het volgende te staan;

Terug naar boven.

Zorgvuldigheid
Zorg ervoor dat contracten en bijbehorende stukken door beide partijen zijn ondertekend, alvorens de arbeidsovereenkomt ingaat, dus voordat de werknemer begint met werken. U zult de eerste niet zijn die een discussie krijgt over een allang besproken onderwerp.

Terug naar boven.

Zie ook een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst in de downloadsectie (opent in apart scherm).

Enkele handige links
zibb.nl - tien veelgemaakte fouten in arbeidscontracten
szw.nl - arbeidsovereenkomsten
arbeidsrechter.nl - de arbeidsovereenkomst
mkb.nl - servicepunt arbeidsmarkt; aanstellen van kandidaten

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.