Home

Loon en vakantiegeld

Inzake loon en vakantiegeld zijn er verschillende soorten van regelgeving, in de eerste plaats zorgt het Burgerlijk Wetboek voor de absolute bodem door toepassing van het minimumloon. Daarna volgen in 85% van de gevallen een CAO en in de andere gevallen vaak een bedrijfsreglement. In elk geval heeft iedereen te maken met de marktwerking, wat zoveel wil zeggen als vraag en aanbod en de daarbij behorende marktprijzen.

belonen

 

 

 

 

 

Bij wet is vastgelegd dat het vakantiegeld 8% bedraagt over het brutojaarloon en dat dit uiterlijk in de maand juni van een jaar betaalbaar gesteld dient te worden.

Loontabellen
Indien u geen loontabellen hanteert volgens een CAO is het wellicht een idee deze zelf uit te werken, indien uw organisatie voldoende groot is om dit te doen. U zou dan kunnen overwegen om tussen de vijf en tien loongroepen aan te maken en elk van deze groepen te voorzien van een aantal functies.

Vervolgens kunt u de tabellen zelf verder invulling geven door loongegevens van internet te halen voor bepaalde soorten van functies.

Terug naar boven.

Inschalen
Indien u personeel in dienst neemt dient u een salaris toe te kennen aan de functie, vaak zal dat een bandbreedte zijn afhankelijk van opleiding, ervaring, leeftijd en kennis.

Terug naar boven.

Toeslagen
Houdt u naast het vastgestelde brutoloon volgens de arbeidsovereenkomst ook rekening met toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk, onregelmatigheid of ander redenen waarvoor een toeslag kan gelden. U dient deze zaken vastgelegd te hebben in een bedrijfsreglement, teneinde onenigheid te voorkomen.

Terug naar boven.

Dertiende maand en dergelijke
Ook dit soort regelingen dient u zorgvuldig op te stellen en alleen dan te verstrekken indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld door marktwerking. Vastleggen in een arbeidsovereenkomst is een vereiste. Rekening dient gehouden te worden met het feit dat de wetgever er vanuit gaat dat indien een dergelijke verstrekking drie jaren op rij is uitbetaald, dit verwordt tot een vaste looncomponent.

Terug naar boven.

Winstdeling en bonusregeling
Dergelijke regelingen dienen in hetzelfde kader te worden beschouwd als de voorgaande alinea ten aanzien van het verworden tot een vaste looncomponent volgende de wetgever.

Daarnaast dienen dit soort regelingen niet even uit de mouw te worden geschud, maar zorgvuldig te worden uitgewerkt. Alle aspecten van het functioneren dienen in feite terug te komen in een dergelijke vorm van belonen. Vertegenwoordigers (of account-managers) zouden bij een bonus over enkel en alleen de omzet in de verleiding kunnen komen bijzonder hoge kortingen te verstrekken of te leveren aan dubieuze debiteuren. Kortom, denk dit soort regelingen helemaal uit op alle aspecten.

Terug naar boven.

Enkele handige links
zibb.nl - elf eisen aan een bonussysteem
loonwijzer.nl - salarischeck
intermediair.nl - winstdeling, 13e maand etc
zibb.nl - loonwijzer

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.