Home

Ondernemingsraad

In een aantal gevallen is bij wet vastgesteld dat een werkgever een ondernemingsraad dient in te stellen, teneinde de medezeggeschap van personeelsleden te bevorderen. Of u daar nu een voor- of tegenstander van bent, als u met deze verplichting van doen krijgt, doet u er verstandig aan er het beste van te maken.

voel u niet geketend

 

 

 

 

 

Wetgeving
Bij wet is geregeld dat indien een organisatie minstens 50 personeelsleden telt er een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Organisaties met 10 tot 50 personeelsleden kunnen vrijwliig een personeelsvertegenwoordiging instellen. Indien organisaties met 10 tot 50 personeelsleden geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben, zijn zij verplicht om tenminste tweemaal per jaar een personeelsvergadering in te stellen.

Ondernemingsraad
Indien er sprake is van een ondernemingsraad, dienen er een reglement opgesteld en verkiezingen gehouden te worden. De ondernemingsraad heeft een aantal rechten, te weten instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Details hierover kunt u nalezen in de links onderaan deze pagina.

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. Zij overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Daar hoort ook bij:

(Bron, MinSZW)

Bij een ondernemingsraad behoren kwesties als ontslagbescherming, scholingsverlof en het door de werkgever beschikbaar stellen van faciliteiten.

Terug naar boven.

Personeelsvertegenwoordiging
Indien er vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, kan er rekening worden gehouden met het feit dat een dergelijk instituut grofweg dezelfde rechten en plichten heeft als een ondernemingsraad. Deze rechten en plichten zijn echter in een wat afgezwakte vorm uitgewerkt.

Zie voor details de onderaan deze pagina opgegeven links.

Terug naar boven.

Personeelsvergadering
Indien er geen sprake is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dient jaarlijks minstens tweemaal een personeelsvergadering te worden gehouden. In het kort komt het erop neer dat de werkgever de algemene gang van zaken en het sociaal beleid weergeeft. Ten aanzien van een aantal zaken dient de werkgever het adviesrecht van de personeelsvergadering te respecteren.

Zie voor details de onderaan deze pagina opgegeven links.

Terug naar boven.

Enkele handige links
or.nl - site over ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging
szw.nl - medezeggenschap

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.