Home

Personeelsvereniging

Ter bevordering van de onderlinge sfeer tussen personeelsleden, is het oprichten van een personeelsvereniging een overweging waard. Eenmaal of vaker per jaar kunnen dan activiteiten worden ontplooid, die de banden tussen collega's kunnen versterken.

ook tijd voor ontspanning

 

 

 

 

Fiscus
Bijdragen door de werkgever aan de periodieke inleg van personeelsleden aan de personeelsvereniging, worden door de fiscus beschouwd als loon. Wellicht is het een beter idee dan bij te dragen aan de personeelsvereniging zelf voor ten hoogste hetzelfde bedrag als de inleg door de personeelsleden, maar overleg dit vooraf met de fiscus om naheffingen te voorkomen.

Oprichten
Het oprichten van een personeelsvereniging kan vrij eenvoudig plaatsvinden, mits dit niet formeel plaats vindt. De risico's van een en ander blijven dan uitdrukkelijk voor de werkgever, waaronder het beheer van een eventuele bankrekening en de administratie. Indien dit wel formeel geschiedt, dan zal er een vereniging moeten worden opgericht, inclusief statuten en een gekozen bestuur. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Een voorbeeld van de statuten van een personeelsvereniging vindt u hier voorbeeld statuten PV.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.