Home

Salarisadministratie

Ten aanzien van dit onderdeel dient ten eerste de vraag te worden gesteld of u dit zelf doet, of dat u dit uitbesteedt aan een externe partij. Indien u kiest voor het laatste zijn er verschillende mogelijkheden, een administatiekantoor, een accountant of een partij die zich in deze materie heeft gespecialiseerd.

zelf doen of uitbesteden?

 

 

 

 

 

Indien u ervoor kiest de salarisadministratie zelf te verzorgen, dan zijn de volgende zaken van belang.

Opzet salarisprogramma
U dient de beschikking te hebben over een salarisprogramma en daarnaast dient u jaarlijks een update te krijgen voor herziening van bijvoorbeeld de fiscale stamgegevens zoals belastingpercentages.

De eerste invoer van een salarisprogramma betreft stamgegevens van bedrijf, personeelsleden en fiscus. Daarnaast dienen salarisgegevens, vergoedingsgegevens en percentages werknemersverzekeringen ingevoerd te worden. Daarna kunt u eventueel koppelingen aanmaken met uw financiële administratie en beginnen met de verwerkingen van salarissen.

Vervolgens dient u periodiek de salarissen te boeken en betaalbaar te stellen. Bij personeelsleden met een vast maandelijks salaris is dit niet veel werk. Bij oproepkrachten of veel wisselingen in het personeelsbestand wordt dit al anders, maar ook dergelijke wijzigingen dient u op te geven aan een externe partij die in een dergelijke situatie niet bepaald goedkoop zal blijken te zijn.

Periodiek dient u de loonaangifte te verwerken, te versturen naar de fiscus en eveneens betaalbaar te stellen. Daarnaast dienen de pensioenpremies betaald te worden.

Jaarlijks dient u het jaar af te sluiten, zowel richting fiscus als pensioenverzekeraar door middel van de jaaropgave, als ook voor uw personeelsleden door het verstrekken van een jaaropgave. Als laatste doet u er verstandig aan de salarisadministratie aan te sluiten op uw financiële administratie. Met dit laatste constateert u bijvoorbeeld dat het totale brutoloon over een jaar volgens het salarisprogramma overeenkomt met het totale brutoloon op de daarvoor bedoelde grootboekrekening.

Terug naar boven.

Verplichtingen
In de eerste plaats dient uw organisatie bekend te zijn bij de verschillende instellingen, denk hierbij aan de fiscus inzake de loonaangifte. Indien dat conform regelgeving het geval is dient uw organisatie ook aangesloten en bekend te zijn bij een ARBO-dienst.

Personeelsmutaties dient u op te geven aan verschillende externe partijen, de belastingdienst door gebruikmaking van de eerstedagsmelding en de ARBO-dienst door gebruikmaking van de daarvoor bedoelde formulieren.

Terug naar boven.

Enkele handige links
belastingdienst.nl - loonbelasting
uwv.nl - werknemersverzekeringen via UWV
softwarepakketten.nl - salarispakketten

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.