Home

Verlofregeling

Op verschillende manieren is verlof voor personeel geregeld, met het absolute minimum vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Dat laatste betekent dat personeel bij een fulltime dientbetrekking recht heeft op minimaal twintig vakantiedagen per jaar. Of u er verstandig aan doet dit minimum te hanteren valt te betwijfelen.

hoeveel vrij en wanneer

 

 

 

 

 

Soorten verlof
Een ruwe verdeling kan gemaakt worden tussen onbetaald verlof, bijzonder verlof, algemeen erkende feestdagen en de verlof- of vakantiedagen. Daarnaast bestaan er ook andersoortige regelingen zoals ATV (of ADV), zorgverlof, tijd-voor-tijd-regelingen en zwangerschapsverlof.

Verlof- vakantiedagen
De meest bekende verlofregeling is wel het aantal vakantiedagen per jaar waarop een personeelslid recht heeft conform CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. Het merendeel omvat bij een fulltime dienstverband vijfentwintig vakantiedagen per jaar. Deze dagen dienen te worden doorbetaald.

Werkgevers doen er verstandig aan vast te leggen in een bedrijfsreglement dat er bijvoorbeeld een bepaalde tijd van tevoren vakanties dienen te worden aangevraagd (regel dit soort zaken schriftelijk). Daarnaast kan worden vastgelegd dat er een minimumperiode van bijvoorbeeld twee weken dient te worden opgenomen voor de zomervakantie. Tevens kunt u aangeven dat er een verjaringstermijn van toepassing is en dat u als werkgever het recht heeft niet-opgenomen vakantiedagen af te boeken.

Terug naar boven.

Algemeen erkende feestdagen
Op dagen zoals nieuwjaarsdag, de kerstdagen, hemelvaartsdag en de overige hier niet nader te noemen feestdagen, hebben personeelsleden in principe doorbetaald verlof. Indien u personeel wél laat werken op deze dagen, dient dat ten eerste in overleg te geschieden en dient u er rekening mee te houden dat u te maken krijgt met een toeslag op het normale salaris. Een volledig overzicht van de algemeen erkende feestdagen vindt u hieronder bij de links.

Terug naar boven.

Bijzonder verlof
Bij bepaalde gelegenheden is het gebruikelijk personeelsleden doorbetaald verlof te geven. U kunt dan denken aan gelegenheden als;

Dit soort gelegenheden kunt u - indien niet aangegeven middels een CAO - zelf uitwerken in een bedrijfsreglement.

Terug naar boven.

Onbetaald verlof
Om verschillende redenen kan een personeelslid onbetaald verlof aanvragen. Een dergelijke regeling kunt u in uw bedrijfsreglement opnemen, waarbij u rekening dient te houden met het bij naam en toenaam benoemen van de rechten en plichten. Daarnaast is het niet onverstandig te vermelden wat de maximumduur mag zijn en dat een andere dienstbetrekking niet is toegestaan.

Terug naar boven.

Enkele handige links
zibb.nl - digitale vakantiedagenkaart
szw.nl - verlofregelingen
arbeidsrechter.nl - verlofregelingen
zibb.nl - bijzondere verlofsoorten

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.