Home

Ziekteverzuim

Op welke wijze gaat u als werkgever goed om met ziekteverzuim van uw personeelsleden. Ten eerste moet gesteld worden dat voorkomen beter is dan genezen, houdt u dus aan voorschriften op het gebied van gezond en veilig werken.

voorkomen is beter dan genezen

 

 

 

 

 

Voorkomen van ziekteverzuim
Op verschillende manieren is het voorkomen van ziekteverzuim geregeld, echter de ARBO-wet dient als standaard. Hierin zijn tal van maatregelen opgenomen die een preventief karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van RSI door gebruik te maken van de daarvoor ontwikkelde tools.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de site van het ministerie van SZW, de link vindt u onderaan deze pagina.

Terug naar boven.

Regelgeving
Als werkgever dient u uw maatregelen genomen te hebben, wat wil zeggen dat u de risico's inzake ziekteverzuim moet hebben geïnventariseerd en een plan van aanpak moet hebben uitgewerkt. Daar komt bij dat u interne een aantal procedures moet hebben uitgewerkt, zoals wat te doen indien personeelsleden zich ziek melden en hoeveel de loondoorbetaling bedraagt. Maar ook de gedragsregels van uw personeelsleden tijdens ziekte dient u te hebben opgesteld, zoals de wijze en het tijdstip van melding van ziekte.

Gedurende de eerste twee jaren van ziekte dienen werkgevers het loon van personeelsleden door te betalen, tijdens het tweede jaar mag dat maximaal 70% zijn van het brutoloon. U kunt zich hiervoor verzekeren met een zogenaamde verzuimverzekering bij de commerciële verzekeraars.

Daarnaast dienen werkgevers en personeelsleden tijd en energie te stoppen in zogenaamde reïntegratietrajecten, met als doel zo spoedig als mogelijk weer terugkeren in het arbeidsproces.

Terug naar boven.

Wet Poortwachter
Deze wetgeving is gericht op het zo actief mogelijk begeleiden van ziektegevallen naar reïntegratie. U heeft te maken met een redelijke hoeveelheid verplichtingen die u goed in kaart moet hebben gebracht, evenals een praktische werkwijze en een verantwoordelijke in uw organisatie. De werkwijze is kort uitgewerkt als volgt (bron: MinSZW);

Vanaf 1 juli 2005 heeft u als werkgever de keuze al dan niet een arbodienst in de arm te nemen, echter dient u zich wel aan de regels te houden indien u ervoor kiest het zelf te doen.

Terug naar boven.

Interne rapportage
U doet er verstandig aan goed op de hoogte te blijven van het ziekteverzuim in uw organisatie en daar actief mee om te gaan. Overzichtelijke periodieke rapportages over ziekmeldingen, herstelmeldingen en lopende ziektegevallen kunnen u daarbij helpen.

Periodiek overleg met de interne verantwoordelijken en de eventuele arbodienst bevordert het inzicht in de algehele gang van zaken en de specifieke ziektegevallen en de ontwikkeling daarvan.

Terug naar boven.

Actief beleid
U doet er goed aan - al was het alleen al vanuit het oogpunt van winstgevendheid - actief om te gaan met deze materie, teneinde problemen en boetes te voorkomen.

Verbeter uw eigen interne procedures op het gebied van ziekteverzuim continue en durf gerust veel te verwachten van de arbodienst die u eventueel in de arm heeft genomen, daar betaald u per slot van rekening fors voor.

Terug naar boven.

Verzekeringen
Naast de maatregelen ter preventie en tijdens ziekteverzuim, kunt u tal van verzekeringen afsluiten. Aangezien iedere situatie anders is, dient u de voor- en nadelen van deze verzekeringen af te wegen. Een relatief kleine onderneming doet er bijvoorbeeld verstandig aan een verzuimverzekering af te sluiten, omdat een langlopend ziektegeval en de daarbij behorende loondoorbetalingsverplichting van twee jaar wel eens het einde van de onderneming zou kunnen betekenen.

Terug naar boven.

Zie een voorbeeld van een ziekteverzuimprocedure in de downloadsectie (opent in apart scherm).

Enkele handige links
zibb.nl - ziekteverzuim
szw.nl - veilig werken
szw.nl - ziekteverzuim
werk.nl - ziek personeel, wat nu?
arbo.nl - arbeidsomstandigheden

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.