Home

Lagere winstbelasting positief voor Nederland.

 

Een verlaging van de winstbelasting voor bedrijven, gecombineerd met belastingverhogingen elders, pakt gunstig uit voor Nederland. Dat komt omdat hier, net als in bijvoorbeeld België en Ierland, veel internationale bedrijven opereren.

Een lagere winstbelasting verbetert het vestigingsklimaat en leidt tot meer investeringen.

Verstoring arbeidsmarkt
In andere Europese lidstaten, zoals Griekenland en Italië, pakt een lagere winstbelasting die gefinancierd wordt met een hogere belasting op arbeid, juist negatief uit, omdat ze leidt tot een verstoring van de arbeidsmarkt.
Het Centraal Planbureau schrijft dat in een dinsdag verschenen rapport. Daarin zijn de effecten op lange termijn onderzocht van verlagingen van de vennootschapsbelasting.

 

Bron: ANP

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.