Home

Tarief aanmerkelijk belang verlaagd.

 

Voor 2007 is de belasting op inkomsten uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25 procent naar 22 procent voor de eerste 250.000 euro. De voorlopige aanslagen 2007 zijn echter nog op het oude tarief gebaseerd.

De Belastingdienst houdt bij het berekenen van de voorlopige aanslagen zoveel mogelijk rekening met gewijzigde tarieven voor 2007. Met het verlaagde tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang is echter nog geen rekening gehouden.

Risico
Iedereen met een aanmerkelijk belang, zoals aandelen, loopt nu het risico een te hoge voorlopige aanslag te ontvangen. Pas bij de ontvangst van de aangifte inkomstenbelasting 2006 zal de Belastingdienst de voorlopige aanslag 2007 aanpassen aan het verlaagde tarief van 22 procent. De verlaging is overigens tijdelijk. Voor 2008 geldt weer uitsluitend het tarief van 25 procent.

Zelf verzoeken
Vanaf 1 juli 2007 kan men ook zelf verzoeken om de voorlopige aanslag aan te passen, bijvoorbeeld als men uitstel heeft voor het doen van aangifte vóór 1 april. Dit is mogelijk met het formulier 'Bezwaarschrift inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voorlopige aanslag 2007', dat is meegezonden bij de voorlopige aanslag.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.