Home

BTW - Correctie privé-gebruik bestelauto van meerdere werknemers.

 

De staatssecretaris geeft aan dat bij een bestelauto die doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers, de correctie wegens privé-gebruik kan worden bepaald op basis van de formule 12% x10% x catalogusprijs.

Vanaf 1 januari 2006 is voor de loonbelasting een begunstigende regeling getroffen voor het privé-gebruik van een bestelauto die doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers. Door de aard van dat gebruik is bezwaarlijk vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld. Om die reden wordt uit praktische overwegingen van de inhoudingsplichtige € 300 per jaar loonbelasting geheven per bestelauto als hiervoor bedoeld.

Het bovenstaande geeft de staatssecretaris aanleiding ook voor de omzetbelasting ter zake van het privé-gebruik van bedoelde bestelauto’s een regeling te treffen. Die regeling houdt in dat in afwijking van het bestaande beleid de ingevolge het BUA wegens privé-gebruik verschuldigde omzetbelasting kan worden bepaald op basis van de formule 12% x 10% x de catalogusprijs van de desbetreffende bestelauto. Volgens het bestaand beleid bedraagt de correctie 12% x 25% x catalogusprijs.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Het besluit is geplaatst in Staatscourant nr. 89.

Besluit van 28 april 2006, CPP2006/576M, BUA OB 1968 1

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.