Home

LB: Eigen bijdrage aan bedrijfspensioenfonds voor Pensioensparen.

 

Den Haag -  De staatssecretaris heeft zijn beroepschrift tegen de uitspraak dat hier sprake was van negatief loon, ingetrokken.

A is werkzaam bij X BV. Op grond van zijn dienstbetrekking kan hij gebruik maken van een vroegpensioenregeling. De premies worden gestort bij een bedrijfspensioenfonds. Daarnaast kunnen werknemers vrijwillig deelnemen aan Pensioensparen. De daarvoor betaalde bedragen worden ingebouwd in de vroegpensioenregeling. De inspecteur heeft het door A in dit kader betaalde bedrag niet in aftrek toegelaten.

In geschil is onder meer of hier sprake is van negatief loon. Het hof meent van wel. De eigen bijdrage is door A betaald in het kader van een pensioenregeling in de zin van de Wet LB 1964. Daaruit volgt dat die eigen bijdrage causaal verband houdt met de dienstbetrekking. De eigen bijdrage moet daarom worden aangemerkt als negatief loon. Het hof wijst in dit verband op het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2000, nr. 34.934.

De staatssecretaris licht toe waarom hij het pro forma cassatieberoepschrift intrekt en geeft een toelichting, zie onderstaande doorklik.

Toelichting staatssecretaris van 6 oktober 2005, nr. DGB 2005-5039, n.a.v. intrekking beroep in cassatie, 42.942 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.