Home

IB-ondernemers krijgen winstvrijstelling.

 

Het wetsvoorstel 'werken aan winst' is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat het zo goed als zeker is dat ondernemers die inkomstenbelasting betalen per 1 januari 2007 een MKB-winstvrijstelling van 10 procent krijgen.

Deze vrijstelling zal gaan gelden voor zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren die voor hun winst uit onderneming onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting. Daarnaast moeten zij voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (ten minste 1.225 uren op jaarbasis).

Hoogte
De hoogte van de vrijstelling bedraagt 10 procent van de winst uit onderneming. Die wordt gerekend nadat de winst is verminderd met de toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve en de toepassing van de ondernemersaftrek. Daaronder vallen de zelfstandigen- en stakingsaftrek.

Winst
De MKB-winstvrijstelling kent geen maximum en heeft de vorm van een (onbegrensde) vrijstelling van 10 procent van de belastbare winst. Omgerekend tegen het maximale inkomstenbelastingtarief in box 1 van 52 procent, betekent deze extra aftrekpost van 10 procent dus een verlaging van dit maximale tarief naar 46,8 procent.

Verlies
Maar let op: wordt er verlies geleden dan verlaagt de MKB-vrijstelling ook het te verrekenen verlies. Dit betekent dat 10 procent van het verlies niet in aanmerking komt voor verliesverrekening.

Staking
De MKB-winstvrijstelling kan ook worden genoten in het jaar van staking van de onderneming als de ondernemer in dat jaar niet aan het urencriterium voldoet, maar wel in drie van de vijf voorafgaande jaren.

 

Bron: Gribb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.