Home

Boetes voor MOT-overtreding.

 

Vanaf mei van dit jaar zijn de sancties voor het overtreden van de Wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) uitgebreid. De FIOD-ECD, het Bureau Financieel Toezicht, De Nederlandse Bank en de AFM, kunnen na controle boetes opleggen tot bijna € 22.000 per overtreding.

Ondernemers zijn al een aantal jaar verplicht om contante betalingen van €15.000 of meer en andere financiële transacties die ongebruikelijk zijn te melden bij het speciaal daarvoor in het leven geroepen Meldpunt Ongebruikelijk Transacties. Vanaf mei staan daar echter flinke boetes tegenover. De FIOD-ECD controleert op de juiste toepassing van de Wet MOT bij handelaren van zaken in grote waarde (auto’s, kunst en antiek, schepen, veilinghuizen en juweliers) en makelaars. Die controles zijn reguliere boekencontroles bij bedrijven die “gevoelig” kunnen zijn voor ongebruikelijke transacties of controles naar aanleiding van informatie van derden. Het is belangrijk dat meldingplichtigen zich bewust zijn van mogelijke financiële gevolgen van het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Een ondernemer bij wie meerdere overtredingen worden geconstateerd kan namelijk voor elk van die overtredingen een boete opgelegd krijgen.

De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties is in 1994 van kracht geworden om het rondgaan van crimineel geld in de samenleving tegen te gaan. Daarbij werd vooral gedacht aan witwassen en terrorismefinanciering. Banken en andere financiële instellingen moeten sinds 1994 ongebruikelijke transacties melden. In 2001 is deze wet ook van toepassing verklaard op handelaren in zaken van grote waarde, zoals autodealers, verkopers van boten etc. In juni 2003 is de reikwijdte van de wet verder uitgebreid tot dienstverleners zoals advocaten, accountants, makelaars, belastingadviseurs en notarissen.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.