Home

Belasting op winst definitief omlaag.

 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken aan Winst aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2007 de belastingen op winst omlaag gaan. Dit meldt het ministerie van Financiën.

In de vennootschapsbelasting, die in het algemeen door de wat grotere bedrijven wordt betaald, gaat het tarief extra omlaag van de oorspronkelijk geplande 29,1 procent naar 25,5 procent. Voor kleinere winsten gaan aparte tarieven gelden.

Winsten
Voor alle winsten tot 25.000 euro wordt het tarief 20 procent (24,5 procent), terwijl winsten van 25.000 euro tot 60.000 euro tegen 23,5 procent zullen worden belast. De dividendbelasting gaat omlaag van 25 procent naar 15 procent.

Lastenverlichting
Ondernemers die inkomstenbelasting betalen, krijgen eveneens een lastenverlichting. Met ingang van 1 januari 2007 zal 10 procent van hun winstinkomen niet belast worden. Dit is de MKB-winstvrijstelling.

 

Bron: Gribb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.