Home

AWR: Geen vergrijpboete omdat loon niet was genoten.

 

Den Haag -  De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Bosch. De vergrijpboete werd vernietigd, omdat het loon niet genoten was.

X BV en haar enig personeelslid, de digra, komen eind 1998 mondeling werknemersspaarregelingen overeen. Aangezien er op dat moment procedures lopen over digra's en werknemerspaarregelingen, wordt afgesproken dat na de gerechtelijke uitspraken de afspraken schriftelijk worden vastgelegd en de geblokkeerde rekeningen worden geopend. X BV reserveert vervolgens op de eindbalans een bedrag voor de kosten van de regeling. Er wordt rente bijgeboekt. De Hoge Raad oordeelt op 15 december 1999, nr. 32.263, dat de uitsluiting van digra's via art. 23 Uitv reg werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, verbindend is. De inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag met vergrijpboete op.

X BV neemt, na een vraag van het hof, uitdrukkelijk het standpunt in dat het spaarloon niet is genoten. De inspecteur vindt dat het hof hiermee buiten de rechtsstrijd treedt. Het hof denkt daar anders over. Bovendien had de inspecteur zelf verklaard geen behoefte te hebben aan opschorting of verdaging van de zitting. Met betrekking tot het genieten van het loon overweegt het hof dat het loon pas rentedragend wordt, als de werknemer beschikt over het loon doordat hij de verplichting tot betaling laat omzetten in een rentedragende leenschuld. Er is geen sprake van omzetting en ook aan de andere eisen van art. 13a LB 1964 wordt niet voldaan. De bedragen zijn niet genoten en behoefden in 1998 niet afgedragen te worden, terwijl ook het vergrijp niet is gepleegd.

NB: De staatssecretaris licht toe waarom hij geen beroep in cassatie heeft ingesteld, zie onderstaande doorklik.

Toelichting staatssecretaris van 27 juni 2005, nr. DGB 2005-3389, n.a.v. uitspraak Hof Den Bosch E IX van 19 mei 2005, 2003/02651

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.