Home

LB - Invoering gecombineerde loonaangifte definitief per 1 januari 2006.

 

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2006 bij één loket (Belastingdienst) loonaangifte doen. Op basis van die aangifte worden zowel belastingen geheven als premies werknemersverzekeringen geïnd. Nu int het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nog de premies. De risico’s van de gecombineerde aangifte zijn volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Wijn van Financiën te overzien en te beheersen.   Daarom stemmen ze in met het advies van Belastingdienst en UWV voor een ‘go-beslissing’. Ook de betrokken marktpartijen (werkgevers, softwareleveranciers en advieskantoren) achten gecombineerde loonaangifte per 1 januari 2006 haalbaar.

Dit schrijven beide bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen, die de gecombineerde aangifte wettelijk regelt. Het jaar 2006 wordt een overgangsjaar, waarin de nadruk zal liggen op ondersteuning van de marktpartijen om juist en tijdig te voldoen aan hun aangifteverplichting. Werkgevers kunnen rekenen op een coulante behandeling. Boetes zullen vooral gegeven worden als ze duidelijk onwillig zijn om aan de nieuwe verplichting te voldoen.

Met de brief reageren beide bewindslieden op een verzoek van de Tweede Kamer om nader te bekijken of de gecombineerde aangifte per 1 januari 2006 verantwoord is. Volgens de Geus en Wijn is de uitkering gewaarborgd voor iedereen die zich daartoe vanaf 1 januari 2006 bij het UWV meldt. Verder is zeker gesteld dat werkgevers daadwerkelijk gecombineerd aangifte kunnen doen voor loonheffing en sociale werknemersverzekeringen. Ook is uitgebreid overlegd met de betrokken marktpartijen over de voorbereidingen die ze moeten treffen. Voor de controle van de aangeleverde loongegevens zal de Belastingdienst 452 looninspecteurs afkomstig van het UWV inzetten en ongeveer 700 medewerkers van de Belastingdienst zelf.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.