Home

Fiscus coulant bij eerstedagsmelding.

 

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft laten weten dat de Belastingdienst coulant zal optreden als bedrijven fouten maken met de zogeheten eerstedagsmelding voor nieuwe werknemers. De bewindsman deed deze toezegging in de Tweede Kamer.

Werkgevers zijn vanaf 4 juli verplicht om een nieuwe werknemer minstens een dag voordat hij in dienst treedt aan te melden bij de Belastingdienst. Hierbij moet de werkgever alle relevante gegevens van de nieuwe werknemer - zoals naam, sofinummer, geboortedatum en datum van indiensttreding - doorgeven. Werkgevers die nieuw personeel aannemen, moeten erop bedacht zijn dat zij niet meer kunnen wachten met het regelen van loonadministratieve zaken.

Boete
Wijn zei tegen de Kamer dat de fiscus niet onmiddellijk zal beginnen met het uitdelen van boetes als bedrijven de eerstedagsmelding niet nakomen of fouten maken. 'Ik wil beginnen met enige coulance. We gaan dat niet al te heftig forceren.' De bewindsman liet de kamer in het ongewisse over hoe lang de Belastingdienst coulant blijft. Dat hangt volgens een woordvoerder van de fiscus ook af van hoe het in de praktijk gaat met de eerstedagsmelding.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.