Home

Div bel: Goedkeuring inzake gestort kapitaal na internationale aandelenruil.

 

Den Haag -  De opstapresolutie kan in de praktijk te beperkt uitwerken. De staatssecretaris geeft daarom een goedkeuring voor het geval waarin aandelen in een in het buitenland gevestigde vennootschap worden gestort op aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap.

Art. 3a Wet Div bel is een anticlaimverliesbepaling. Wanneer een storting op aandelen in een vennootschap bestaat uit aandelen in een andere vennootschap, wordt ten aanzien van alle aandeelhouders slechts als gestort kapitaal aangemerkt hetgeen op de laatstbedoelde aandelen is gestort. Bij inbreng van een in het buitenland gevestigde vennootschap zou toepassing van genoemde bepaling leiden tot het vestigen van een Nederlandse dividendbelastingclaim op vóór het moment van inbreng buiten het bereik van de Nederlandse fiscus al tot stand gekomen waarden. Dit gevolg werd ongewenst geacht. De opstapresolutie (CPP2003/2165M) biedt daarom onder voorwaarden een tegemoetkoming bij een internationale aandelenruil.

De staatssecretaris keurt nu het volgende goed. Ingeval aandelen in een in het buitenland gevestigde vennootschap worden gestort op aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap, geldt de waarde in het economische verkeer van de eerstgenoemde aandelen ten tijde van de aandelenruil als gestort kapitaal. Dit is anders indien de aandelenruil in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (aandelenruil berust op niet-zakelijke overwegingen).

Besluit van 30 juni 2005, DGB2005/3722M

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.