Home

Dividendbelasting naar 15%.

 

De belasting van 25% op uitbetaalde dividenden gaat omlaag naar 15%. Dit staat in het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' van staatssecretaris Wijn dat de ministerraad heeft goedgekeurd. Verder worden de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers en de vennootschapsbelasting fors verlaagd (zie ook het bericht "Winstbelasting zelfstandig ondernemer verder omlaag" op deze site). Een lagere dividenbelasting en daling van de tarieven in de winstbelastingen verbeteren het vestigingsklimaat.

Het wetsvoorstel "Werken aan Winst" zal naar verwachting nog voor de zomer worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De totale kosten voor de schatkist van de maatregelen bedragen 730 mln euro.

Staatssecretaris Wijn heeft de oorspronkelijke plannen ter financiering van de belastingverlagingen, verzacht. Zo zal de fiscale afschrijving op bedrijfspanden minder worden beperkt dan aanvankelijk in "Werken aan Winst" werd voorgesteld. Het voorstel is nu dat op bedrijfspanden fiscaal mag worden afgeschreven tot 50% van de economische waarde. Dat was aanvankelijk 100%. De ondernemer kan daarmee grotere afschrijvingsbedragen van zijn belastbare winst aftrekken.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.