Home

VpB - Eis van 7% dividend bij cumulatief preferente aandelen vervalt.

 

Den Haag -  Het vereiste dividendpercentage van 7% bij uitreiking van cumulatief preferente aandelen aan de overdrager, als tegenwaarde voor zijn onderneming, vervalt.

Het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M, bevat een toelichting op de regeling van de bedrijfsfusie. Uit onderdeel 3.4.4. van dat besluit blijkt dat het mogelijk is een onderneming over te dragen tegen uitreiking van cumulatief preferente aandelen. Als dat gepaard gaat met het toekennen van gewone aandelen aan anderen dan de overdrager, wordt aan de cumulatief preferente aandelen een aantal eisen gesteld. Eén van de vereisten is dat aan die aandelen een dividendpercentage moet zijn verbonden van minimaal 7%. Dit vereiste kan vervallen.

Het Besluit van 19 december 2000 wordt binnenkort geactualiseerd. Vooruitlopend op de bijwerking wordt de tekst van onderdeel 3.4.4. 'Andere dan gewone aandelen. Bedrijfsopvolging. Toetreden van derden tot de overnemer' vervangen door de in het huidige besluit opgenomen tekst.

Verder wordt het Besluit van 29 juli 2003, nr. CPP2003/1787M, als gevolg van dit besluit ingetrokken.

Besluit van 8 juli 2005, CPP2005/50M

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.