Home

IB/LB - Vragen en antwoorden extra-territoriale werknemers.

 

Den Haag -  In een besluit beantwoordt de staatssecretaris praktijkvragen over regelingen voor zogeheten extraterritoriale werknemers.

In het besluit van 26 november 2001, nr. CPP2001/2970M, zijn vragen beantwoord over de in art. 2.6 van de Wet IB 2001 en art. 15a, eerste lid, onderdeel j LB opgenomen regelingen voor werknemers die door een inhoudingsplichtige (hierna ook: werkgever) van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen of naar het buitenland worden uitgezonden. Inmiddels zijn vanuit de praktijk nieuwe vragen gesteld. Deze nieuwe vragen worden in dit besluit beantwoord. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de vragen en antwoorden uit het besluit van 26 november 2001 - voorzover nog van belang - op te nemen in het onderhavige besluit. Ook het besluit van 1 februari 2002, nr. IFZ2001/1203M, is in het nieuwe besluit geïncorporeerd.

De Voorzitter Raad van Bestuur UWV heeft meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Dit besluit vervangt de besluiten van 26 november 2001, nr. CPP2001/2970M, van 1 februari 2002, nr. IFZ2001/1203M, en van 24 april 2003, nr. CPP2003/642M.


Besluit van 24 augustus 2005, CPP2005/464M 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.