Home

Flitsauto's controleren privégebruik auto van de zaak.

 

De Belastingdienst houdt vanaf medio februari door het hele land mobiele controleacties op onterecht privégebruik van auto’s van de zaak. Doelgroep van de actie zijn werknemers die bij de Belastingdienst aangegeven hebben dat zij minder dan 500 kilometer per jaar gebruik maken van een auto van de zaak, maar deze grens – ondanks een schriftelijke verklaring - toch overschrijden.

De aanleiding om deze landelijke controles te starten is een steekproef waaruit blijkt dat er voor deze auto’s nog te vaak onterecht geen belasting wordt afgedragen. De controles worden het gehele jaar gehouden bij drukbezochte locaties zoals festivals, bouwmarkten, woningboulevards en grensovergangen in de vakantieperiodes.

Wanneer een werknemer een verklaring ‘geen privé gebruik auto van de zaak’ bij de Belastingdienst heeft ingediend, hoeft de werkgever niet de waarde van de auto (22 % van de catalogusprijs) bij het loon op te tellen en hier belasting over in te houden en af te dragen.

De controles worden uitgevoerd met ‘slimme’ camera-auto’s die zijn uitgerust met een computersysteem dat automatisch nummerplaten scant en herkent. Dit systeem kan - al rijdende - 8 kentekens per seconde registreren. Hierdoor is het niet nodig om tijdens deze controles auto’s aan de kant te zetten. Nadat de foto van het kenteken door de computer is geregistreerd worden de kentekengegevens vergeleken met de verklaringen van ‘geen privégebruik auto van de zaak’ die bij de Belastingdienst in de computer staan. Wie ondanks zo’n verklaring toch voor privé doeleinden gebruik maakt van een auto van de zaak kan een blauwe envelop verwachten.

Per brief wordt dan gevraagd om inzicht te geven in de rittenregistratie waarmee aangetoond kan worden dat er per jaar minder dan 500 privé kilometers met de auto van de zaak worden gereden. Als dit niet kan worden aangetoond wo rdt een naheffing opgelegd. De controles worden toegepast over het belastingjaar 2007, maar het is mogelijk om naheffingen op te leggen over voorgaande jaren.

Rekenvoorbeeld:

Een werknemer met een salaris van € 3.000,- per maand rijdt in een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 30.000,-. Als bij controle blijkt dat de verklaring ‘geen privé gebuik auto van de zaak’ niet is ingetrokken terwijl er meer dan 500 privé kilometers per jaar mee wordt gereden kan de volgende naheffingsaanslag verwachten:

Bijtelling € 30.000 x 22% = € 6.600,- x belastingtarief 42 % = € 2.772.
Eventuele boete 50% van € 2.772,- = € 1.386,-
Totale aanslag € 4.158,-

De naheffing wordt in alle gevallen opgelegd waar er sprake is van privé gebruik van de auto van de zaak. De verklaring ‘geen privé gebruik auto van de zaak’ kan op elk gewenst moment worden ingetrokken. Een naheffing wordt dan opgelegd over de periode waarin er privé in de auto van de zaak is gereden. De werkgever moet na intrekking van de verklaring het gebruik weer in de loonheffing opnemen.

Wanneer de verklaring ‘geen privé gebruik’ zelf wordt ingetrokken dan wordt dit bedrag niet verhoogd met een boete, anders wel.

Mensen die meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruik van een auto van de zaak maken en dit nog niet hebben aangegeven bij de Belastingdienst kunnen dit alsnog doen via het formulier ‘intrekking verklaring geen privé gebruik auto van de zaak’. Het formulier is te downloaden via de site van de Belastingdienst. Op de site is ook meer algemene informatie te vinden over de auto van de zaak.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.