Home

Onbelaste kilometervergoeding vanaf 2006 naar € 0,19.

 

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

a. Na onderdeel D worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Da. In artikel 3.15, zesde lid, wordt “€ 0,18” vervangen door: € 0,19.

Db. In artikel 3.17, eerste lid, onderdeel b, wordt “€ 0,18” vervangen door: € 0,19.

b. Na onderdeel N worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

Na. In artikel 6.18, zesde lid, onderdeel a, wordt “€ 0,18” vervangen door: € 0,19.

Nb. In artikel 6.36 wordt “€ 0,18” vervangen door: € 0,19.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.