Home

BTW-verhoging en pensioenbelasting uitgesteld.

 

De verhoging van de btw tot 20% gaat pas in op 1 januari 2009. Vanaf die datum gaan werknemers ook niet langer WW-premie betalen. Dat heeft het kabinet besloten. Ook de belastingheffing op pensioenen boven een bepaalde drempel is uitgesteld.

De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 20% moet 2 miljard euro opleveren. Dat geld is voor een deel bedoeld om lastenverlichting voor werkenden te financieren, want het kabinet wil in 2009 de WW-premie voor werknemers afschaffen. De premie bedraagt nu 3,85% over een maximumdagloon van 172,48 euro. De premievrijstelling is mogelijk omdat de fondsen voor de WW overvol zitten.

De invoering van een belasting op aanvullende pensioenen is ook uitgesteld. De maatregel is bedoeld om rijkere ouderen te laten meebetalen aan de AOW. In eerste instantie besloot het kabinet dat gepensioeneerden met een aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer vanaf 2010 worden aangeslagen. Wel is besloten fiscale aftrek van pensioenpremies te beperken. Hogere inkomens gaan meer betalen voor de AWBZ.

 

Bron: BN / De Stem

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.