Home

IB - Oudedagsreserve.

 

Den Haag -  In dit besluit zijn standpunten opgenomen uit eerder uitgebrachte besluiten over de oudedagsreserve. Verder is een goedkeuring opgenomen alsmede een nieuw standpunt.

In het besluit komt aan de orde de dotatie aan de oudedagsreserve en staking, en de oudedagsreserve en de vermogenstoets. Verder extra toevoegingen in samenhang met de faciliteit van de geruisloze terugkeer (art. 14c Wet VpB). Ten slotte komt de balanspositie van de reserve aan de orde en wel de presentatie vóór en vanaf kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004.

De goedkeuring heeft betrekking op dotatie aan de oudedagsreserve en staking. De staatssecretaris keurt onder een aantal voorwaarden goed dat over het jaar van staken van de onderneming, waarbij aan het einde van het kalenderjaar ondernemingsvermogen ontbreekt, kan worden toegevoegd aan de oudedagsreserve. Dit gelet op onder meer de doelstelling van de reserve.

Het nieuwe standpunt heeft betrekking op de oudedagsreserve en de administratie (balanspositie). Met ingang van het kalenderjaar 2004 dan wel het boekjaar 2003/2004 geldt in verband met de invoering van de elektronische winstaangifte dat de oudedagsreserve uitsluitend in de daartoe opgenomen onderdelen van de winstaangifte moet worden opgenomen.

Onder punt 4 tenslotte wordt een overzicht gegeven van de (onderdelen van de) besluiten die met ingang van 24 juni 2005 zijn ingetrokken.


Besluit van 24 juni 2005, CPP2005/1323M 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.