Home

Fiscaal gunstiger tarief voor Blackberry en Smartphone.

 

De smartphone en blackberry kunnen onbelast door werkgevers worden verstrekt aan werknemers als deze meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Dit is in een beleidsbesluit verduidelijkt door staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën). Hij gaf deze verduidelijking naar aanleiding van vragen over de interpretatie van de geldende regeling van het bedrijfsleven.

Sinds 1 januari 2007 is het voor werkgevers mogelijk communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons – mits deze telefoon meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt onbelast te verstrekken dan wel te vergoeden. Computers en andere apparatuur vallen onder een ander regime. Deze apparaten mogen pas onbelast worden vergoed of vertrekt bij zakelijk gebruik van 90% of meer. Tot op heden werden smartphones en blackberries door de Belastingdienst onder de laatste categorie gerekend. Door verduidelijking worden handzame apparaten waarbij communicatie een centrale rol speelt gerekend tot de categorie communicatie middelen.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.