Home

Versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling.

 

Voorwaarden om aan de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet te kunnen voldoen worden versoepeld en verduidelijkt. Dit geeft staatssecretaris de Jager aan in een beleidsbesluit. Hij gaf deze verduidelijkingen naar aanleiding van vragen en onzekerheid uit de praktijk over onder andere de toepassing van de regeling als aandelen in een holding worden verkregen en de onderneming in de deelneming (dochtervennootschap) wordt gedreven.

Om in zo’n geval in aanmerking te komen voor de fiscaal aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet de houdstermaatschappij het beleid (mede) bepalen in de deelneming. Dit wordt de ‘beleidseis’ genoemd. De invulling hiervan riep vragen en onzekerheid op. In dit beleidsbesluit wordt hier duidelijkheid over gegeven. Zo wordt bijvoorbeeld aan de beleidseis voldaan als de houdstermaatschappij minimaal 50% bezit van de deelneming of het bestuur (mede)voert over de onderneming. Ook is goedgekeurd dat de regeling van toepassing is als een middellijk belang van 5 % in de deelneming overgaat.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.