Home

'Tante Agaath-lening' komt weer terug.

 

Vermogende burgers trekken wel met hulp van de fiscus hun beurs voor beginnende ondernemers die ze goed kennen, maar houden de hand op de knip voor indirecte investeringen via een fonds.

De staatssecretarissen Wijn (Financiën) en Van Gennip (Economische Zaken) schrijven in een evaluatie dat durfkapitaalfondsen sinds 2003 geen nieuwe producten meer aanbieden en een zachte dood mogen sterven.

Terugkeer
De directe investeringen met bijvoorbeeld rechtstreekse leningen aan startende familieleden lopen wel goed. Deze laatste variant staat sinds 1996 bekend als Tante Agaath-regeling. Bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 werd de naam vervangen door 'durfkapitaalregeling'. Wijn en Van Gennip gaan de regeling weer promoten onder de oude naam, omdat die de lading beter dekt.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.