Home

VpB - Voeging dochtermaatschappij in de loop van oprichtingsjaar.

 

Den Haag -  In een besluit keurt de staatssecretaris goed dat een dochtermaatschappij in haar eerste boekjaar op een later tijdstip dan haar oprichtingsdatum wordt gevoegd.

De regeling van art. 5, lid 3 van het Besluit fiscale eenheid 2003 biedt niet de mogelijkheid om een dochtermaatschappij in het jaar van oprichting op een later tijdstip dan haar oprichtingsdatum te voegen. Ook op de regeling met betrekking tot de voeging van bestaande dochtermaatschappijen kan in dit soort situaties geen beroep worden gedaan. Voor reeds bestaande dochtermaatschappijen geldt dat een voeging in de loop van een boekjaar in beginsel mogelijk is; voorwaarde is wel dat de boekjaren van de te voegen maatschappijen zowel statutair als feitelijk samenvallen. Bij een voeging van een dochtermaatschappij in het jaar van oprichting wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.

In dit besluit treft de staatssecretaris een goedkeurende regeling op basis waarvan het mogelijk is een dochtermaatschappij in haar eerste boekjaar op een later tijdstip dan haar oprichtingsdatum te voegen.

Besluit van 26 september 2005, CPP2005/542M 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.