Home

Wijziging Moeder - dochter richtlijn.

 

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I Artikel IV, wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van onderdeel B, in onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

B. In artikel 4a, tweede lid, wordt “25 percent” vervangen door: 20 percent.

II Artikel V, wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van onderdeel B, in onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

B. In artikel 4a, tweede lid, wordt “25 percent” vervangen door: 20 percent.

III Artikel VI, wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van onderdeel B, in onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

B. In artikel 4a, tweede lid, wordt “25 percent” vervangen door: 20 percent.

TOELICHTING

Artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 sluit aan bij artikel 3, tweede lid van de Richtlijn. Daarbij ziet het artikel op de situatie dat het voor de toepassing van de vrijstelling van dividendbelasting van belang zijnde criterium ‘deelneming in het kapitaal’ bij bilaterale overeenkomst is vervangen door ‘bezit van stemrechten’. Voor het bezitspercentage is gekeken naar de richtlijn die uitging van een percentage van 25. De verlaging van de percentages geldt volgens de wijzigingsrichtlijn eveneens voor de situaties waarin bij wege van bilaterale overeenkomst het criterium ‘deelneming in het kapitaal’ is vervangen door het criterium ‘bezit van stemrechten’. Dat het percentage in artikel 4a, tweede lid, Wet op de dividendbelasting niet is verlaagd betreft dan ook een omissie die bij deze nota van wijziging wordt hersteld.

De Staatssecretaris van Financiën,

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.