Home

Nieuws

Op deze pagina vindt u het nieuws gesorteerd per categorie op datum. De items betreffen geen algemeen nieuws, maar zijn specifiek gericht op belastingen, personeelszaken en aanverwante artikelen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Deze pagina wordt wekelijks onderhouden.

Naast dit totaaloverzicht kunt u ook kiezen om direct naar de nieuwscategorie van uw keuze te gaan;

Nieuwscategorie Belastingen
Nieuwscategorie Personeelszaken
Nieuwscategorie Diversen

Nieuws per categorie

Belastingen:


19-10-2007: Versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling.
06-09-2007: Nieuwe service voor zakelijke doelgroepen belastingdienst.
04-09-2007: BTW-verhoging en pensioenbelasting uitgesteld.
29-08-2007: Fiscaal gunstiger tarief voor Blackberry en Smartphone.
31-01-2007: Flitsauto's controleren privégebruik auto van de zaak.
18-01-2007: Tarief aanmerkelijk belang omlaag.
29-11-2006: Belasting op winst definitief omlaag.
23-11-2006: Ondernemers betalen fiscus onnodig vroeg.
31-10-2006: LB-IB; privégebruik auto en accessoireregeling.
31-10-2006: Fiscus straft contant betalen bij pomp af.
17-10-2006: IB-ondernemers krijgen winstvrijstelling.
19-09-2006: Belastingplan 2007: Focus op arbeidsmarkt en inkomen.
15-09-2006: Maak euro's van uw guldens.
13-09-2006: Speel het begrotingsspel als een minister.
29-08-2006: Lagere winstbelasting positief voor Nederland.
13-07-2006: Inwisselen guldenmunten alleen nog dit jaar.
29-06-2006: Fiscus coulant bij eerstedagsmelding.
09-06-2006: Fiscus gaat scherper controleren.
10-05-2006: BTW - Correctie privé-gebruik bestelauto van meerdere werknemers.
10-05-2006: Fiscale prikkel voor indienstname stagiair.
03-05-2006: Boetes voor MOT-overtreding.
28-04-2006: Beëindiging voorfinanciering BPM grijs kenteken ondernemers.
24-04-2006: Dividendbelasting naar 15%.
23-04-2006: Winstbelasting zelfstandig ondernemer verder omlaag.
04-04-2006: Zakelijkheid pensioenregeling directeur-grootaandeelhouder.
01-04-2006: Minder controles door chaos bij belastingdienst.
23-03-2006: Fiscus blundert met aangiften loonheffing.
07-03-2006: Wijn introduceert 'MKB-winstvrijstelling'.
22-02-2006: Bedrijven mogen later aangifte loonheffing doen.
23-01-2006: IB - Meewerkaftrek en meewerkbeloning.
13-01-2006: Wijn schaft BPM af voor ondernemers.
11-01-2006: Mogelijk grote meevaller lijfrentes voor zelfstandigen.
04-01-2006: Fiscus let speciaal op extraatjes freelancers.
16-12-2005: Fiscale regelgeving 2006, diverse links.
08-12-2005: Loonheffing 2006; Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot vut-regelingen.
07-12-2005: Loonheffing 2006; Wijziging beloningen - cafetariaregelingen.
07-12-2005: Loonheffing 2006; Compleet overzicht reiskostenvergoedingen.
06-12-2005: 'Tante Agaath-lening' komt weer terug.
30-11-2005: Fiscus versoepelt regels loon in natura.
18-11-2005: Fiscale regeling bestelbusjes toch eenvoudiger.
08-11-2005: Einde aan bankieren bij fiscus.
05-11-2005: Regels auto van de zaak worden makkelijker.
02-11-2005: Onbelaste kilometervergoeding vanaf 2006 naar € 0,19.
29-10-2005: Besluit loonheffing; werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen.
25-10-2005: Besluit loonheffing; extraterritoriale werknemers.
18-10-2005: Rompslomp lease-auto terug op bordje werknemer.
18-10-2005: Wetsvoorstel aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen.
17-10-2005: LB - Eigen bijdrage aan bedrijfspensioenfonds voor pensioensparen.
28-09-2005: VpB - Voeging dochtermaatschappij in de loop van oprichtingsjaar.
27-09-2005: Advies aan Kamer: voer één belastingtarief in.
26-09-2005: Aanschaf PC blijft fiscaal onaantrekkelijk.
20-09-2005: Extra verlaging winstbelasting.
14-09-2005: VPB - Wetsvoorstel afwaardering vorderingen deelnemingen.

13-09-2005: Wijziging Moeder - dochter richtlijn.
08-09-2005: Overname door familie wordt fiscaal voordeliger.
08-09-2005: IB - Lijfrente bedongen als tegenprestatie voor overdracht onderneming aan BV.
01-09-2005: LB - Bijtelling auto van de zaak vanaf 2006 via loonbelasting.

25-08-2005: IB/LB - Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers.

04-08-2005: LB - Spaarloon, vrijval jaren 2001 tot en met 2004.

03-08-2005: IB - Verkoopprijs AB-pakket aan familie was niet onzakelijk.
22-07-2005: LB - Gecombineerde loonaangifte werkgevers definitief per 1 januari 2006.
21-07-2005: IB - Onbelaste verkoopwinst voor in eigen beheer gebouwde woning.
19-07-2005: IB - Oudedagsreserve.

15-07-2005: OB - Kantoor aan huis wordt goedkoper.

08-07-2005: VpB - Eis van 7% dividend bij cumulatief preferente aandelen vervalt.

04-07-2005: AWR -Geen vergrijpboete omdat loon niet was genoten.

04-07-2005: DivBel -Goedkeuring inzake gestort kapitaal na internationale aandelenruil.


Personeelszaken:


19-10-2007: Krapte arbeidsmarkt groter gevaar dan bankencrisis.
11-10-2007: Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op.
05-10-2007: Minder lasten voor werkgevers door vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen.
27-09-2007: Ziekteverzuim in kwart eeuw ruim gehalveerd.
18-09-2007: Tot helft minimumloon vergoed bij aanname werkloze.
29-08-2007: Positief kritiek geven.
24-08-2007: Werknemers vinden stelen van de baas gewoon.
16-02-2007: Meer herbeoordeelde WAO'ers weer aan het werk.
14-02-2007: Aardige manager niet altijd de beste.
09-02-2007: MKB laat berg WGA-premie liggen.
18-01-2007: Onderzoek naar 'weeffout' Arbowet.
16-01-2007: Personeel paaien met auto is passé.
06-12-2006: Eerste Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet.
29-11-2006: Eerste Kamer akkoord met nieuwe Arbowet.
28-11-2006: Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging arbeidstijdenwet.
22-11-2006: Werkgevers betalen vanaf nu voor meeroken.
24-11-2006: Grenzen niet open voor werknemers Bulgarije en Roemenië.
24-11-2006: Werkgevers kunnen oude WAO-lasten niet meer voor eigen rekening gaan nemen.
08-11-2006: Managementjargon komt personeel neus uit.
30-10-2006: Privé webmail van personeel is gevaar voor de zaak.
27-10-2006: Premies sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld.
25-10-2006: Kamer spaart kleine ondernemer bij ziekte werknemer.
24-10-2006: Software bekort sollicitatieprocedure.
09-10-2006: Tevreden werknemers zijn niet creatief.
05-10-2006: Illegale uitzendkrachten kosten meer dan miljard.
04-10-2006: Werkgever verlost van WAO-boete.
04-10-2006: Werknemer met klacht over intimidatie krijgt sterkere positie.
25-09-2006: Veel klachten over arbodiensten.
25-09-2006: Hardere arbeidsverhoudingen voor zieke werknemer.
18-09-2006: Werkgevers: hoger loon geen automatisme.
18-09-2006: Sollicitanten ontevreden over werkgevers.
15-09-2006: Meer sectoren open voor werknemers nieuwe EU-lidstaten.
12-09-2006: Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel.
11-09-2006: Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer.
31-08-2006: WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7%.
29-08-2006: Kortere WW jaagt ondernemer op kosten.
25-08-2006: Werkgevers krijgen boete bij ontduiking wettelijk minimumloon.
22-08-2006: Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af.
20-08-2006: Werkgevers onderschatten vergrijzing.
09-08-2006: Verzekeraars lonken naar private WW.
08-08-2006: Discrimineren rokende sollicitant toch verboden.
07-07-2006: Arbeidsinspectie controleert vakantiewerk en bijbaantjes.
07-07-2006: Vertrekkend personeel kost bakken met geld.
05-07-2006: Veel diefstal bij bedrijven door eigen personeel.
03-07-2006: 'UWV': Premies drastisch omlaag.
27-06-2006: Eerste kamer stemt in met wijziging WW-wet.
27-06-2006: Financieel voordeel ouders door verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
16-06-2006: Werkgevers wapenen CAO's tegen goedkope Polen.
16-06-2006: Minimumloon per 1 juli omhoog.
13-06-2006: Arbobalans 2005: kwart verzuim door arbeidsomstandigheden.
01-06-2006: Ziekteverzuim daalt snelst in sectoren met Arbo-convenant.
31-05-2006: Vijf sectoren versneld open voor werknemers nieuwe EU-landen.
19-05-2006: Werknemers krijgen recht op informatie over topinkomens.
18-05-2006: Verkeersboete-uitspraak kost bedrijven tonnen.
09-05-2006: Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid bij invullen arbobeleid.
02-05-2006: Inspectie pakt illegale arbeid schoonmaak aan.
25-04-2006: Stap voor stap naar vrij verkeer van werknemers.
21-04-2006: Minder regels in nieuwe arbeidstijdenwet.
21-04-2006: WW-premie volgend jaar omlaag.
12-04-2006: Werknemers werken harder na bedrijfsopleiding.
06-04-2006: Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen.
04-04-2006: Kantoorpersoneel vaker ziek dan productiemedewerkers.
03-04-2006: Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad.
31-03-2006: SZW scherpt CAO-beleid aan.
21-03-2006: Beste werknemer is een pietje precies.
17-03-2006: Overheid pakt fraude in bouw aan.
17-03-2006: Werknemer vindt auto van de zaak niet belangrijk.
09-03-2006: Concurrentiebeding blijkt dure fout.
06-03-2006: Actieplan voor leerbanen bij MKB.
28-02-2006: Minder risico voor bedrijven die kansarme jongeren leer-werkplek aanbieden.
24-02-2006: Levensloopregeling loopt uit op een flop.
22-02-2006: 'Mentale röntgenfoto' voorspelt burn-out.
21-02-2006: Drie van de tien werkgevers vindt geen personeel.
09-02-2006: Stress en RSI kosten jaarlijks 6 miljard.
09-02-2006: Aanpak stress op werk levert gezondheidswinst en geld op.
09-02-2006: Van Hoof wil oudere werknemers zo lang mogelijk aan het werk houden.
03-02-2006: Eenvoudiger Arbeidstijdenwet: minder regels voor werktijden.
03-02-2006: Poolse schijnzelfstandigen verzieken arbeidsmarkt.
01-02-2006: Schouderklopje voorkomt depressie werknemer.
31-01-2006: Werkplekallergie oorzaak ziekteverzuim.
30-01-2006: Prestatieloon bevordert arbeidsproductiviteit.
28-01-2006: Kabinet werkt uit voorzorg aan verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
27-01-2006: Risico's werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen.
26-01-2006: Minister De Geus vindt ongelijke beloning niet acceptabel.
26-01-2006: Goede manager vermijdt overwerkend personeel.
24-01-2006: Opleiden personeel leidt tot meer winst.
19-01-2006: Zorgstelsel zorgt voor kostenstijging werkgevers.
18-01-2006: CWI wil werkgevers vaker helpen bij vervullen van vacatures.
18-01-2006: Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig.
17-01-2006: Nederlandse ondernemingen mogen pensioen in andere EU-lidstaat onderbrengen.
16-01-2006: Wetsvoorstel WW gewijzigd om onevenredig ontslag ouderen te voorkomen.
13-01-2006: Werkgever mag minimum aan vrije dagen niet afkopen.
09-01-2006: Slechte managers zijn een nationaal probleem.
05-01-2006: Werkgevers tevreden met de Flexwet.
22-12-2005: Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2006 op terrein SZW.
20-12-2005: No-risk polis ook bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid.
19-12-2005: Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2006.
19-12-2005: Hogere WW-premie voor werkgevers bij veel kortlopende contracten.
16-12-2005: Werkgever moet jobhoppen aanmoedigen.
14-12-2005: Hoge Raad beperkt werkgeversaansprakelijkheid.
13-12-2005: Werknemers stelen pda's en laptops bij ontslag.
07-12-2005: 'Last in-first out' niet langer hoofdregel bij ontslag.
05-12-2005: Personeel verlummelt halve dag per week.
02-12-2005: Relatie met baas belangrijker dan loonbaanbeleid.
01-12-2005: Extra geld voor stage en scholing.
30-11-2005: CAO-afspraken ook voor in Nederland gedetacheerde werknemers.
29-11-2005: Vrouwelijke managers ambitieuzer dan mannen.
28-11-2005: Werkgevers laten senioren links liggen.
23-11-2005: Woensdag - personeels gezeurdag.
22-11-2005: Talmende werkgever mag werknemer niet ontslaan.
22-11-2005: LB - rentevoordeel personeelsleningen.
21-11-2005: Levensloopafspraken in ruim helft CAO's.
18-11-2005: Kabinet maakt maatwerk van arbeidsomstandigheden.
15-11-2005: Belangstelling van baas verlengt ziekteverzuim.
14-11-2005: Arbeidsinspectie - Werken met heftrucks gebeurt vaak onveilig.
09-11-2005: Drie op vier werknemers zoeken nieuwe baan.
08-11-2005: Vergrijzing geen dringend thema voor werkgevers.
08-11-2005: Voormalige WAO'ers twee keer zo vaak ziek.
08-11-2005: Eerste Kamer stemt in met WIA.
04-11-2005: Premies Sociale Verzekeringen voor 2006 vastgesteld.
02-11-2005: Chronisch zieken minder gewenst als collega.
02-11-2005: Weblogs vreten werktijd personeel.
01-11-2005: Mentaliteit starters op arbeidsmarkt deugt niet.
28-10-2005: Subsidiemogelijkheden Europees Sociaal Fonds volledig benut.
28-10-2005: Luie werknemers slecht voor hele bedrijf.
26-10-2005: Minister De Geus spreekt CAO-partijen aan over onderscheid naar leeftijd.
25-10-2005: Verschillend belonen voor hetzelfde werk mag.
18-10-2005: Verwarring over verplichte cursus preventiemedewerker.
17-10-2005: Noodzaak procedures voor veiligstellen uitkering verdwijnt in nieuwe WW.
13-10-2005: 36 Miljoen voor leerwerktrajecten.
12-10-2005: Meer pauzes leveren hogere productie op.
11-10-2005: Lage startsalarissen leiden tot snel vertrek.
11-10-2005: MKB'ers vrezen gevolgen nieuwe WAO.
10-10-2005: Zwakke managers kosten kapitalen.
09-10-2005: Dikke werknemers zijn vaker ziek.
05-10-2005: Werknemers creatief met smoezen om niet te werken.
07-10-2005: Extra geld voor kinderopvang gaat vooral naar ouders.
07-10-2005: Kabinet past regels voor aanwezigheidsdiensten aan.
07-10-2005: Kabinet verlengt overgangsbepaling voor nachtwerk.
06-10-2005: De Geus wijzigt WW om start eigen bedrijf eenvoudiger te maken.
06-10-2005: CWI: meer ruimte werkgevers bij ontslagtoets.
05-10-2005: Werknemer kent eigen arbeidsvoorwaarden niet.
05-10-2005: Met Levensloopwijzer snel inzicht in persoonlijke verlofmogelijkheden.
04-10-2005: Mes in arboregels.
04-10-2005: Toegang tot WW wordt aangescherpt.
30-09-2005: Deel kleine bedrijven schrapt bedrijfsarts.
29-09-2005: De Geus trekt wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers in.
22-09-2005: Nieuwe subsidieregeling voor scholing jonggehandicapten.
19-09-2005: Sparen voor verlof wordt populairder dan spaarloon.
19-09-2005: Werknemers vooral ziek op maandag.
16-09-2005: WW wordt brug tussen twee banen.

12-09-2005: Positie klager over (seksuele) intimidatie wordt versterkt.
09-09-2005: Overgangsrecht voor aanpassing pensioenregelingen aan nieuwe regels.

08-09-2005: Seizoenswerkers kunnen de WW weer in.
01-09-2005: 1 Op de 5 verkopers dikt cv aan.
01-09-2005: Boete voor gouden handdruk als VUT-premie.
31-08-2005: Werkgevers verdeeld over nieuwe ontslagregels.
24-08-2005: Arbeidsinspectie ontdekt meer illegale arbeid.
23-08-2005: Fraude in fruitteelt wordt hard aangepakt.
19-08-2005: SER-voorstel WW-premies heeft negatieve koopkrachteffecten.
16-08-2005: Het kabinet gaat regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen.
04-08-2005: Fraude in glastuinbouw wordt hard aangepakt.

20-07-2005: Arbeidsinspectie neemt vakantiewerk en bijbaanjes onder de loep.

13-07-2005: Kans op ongelukken in chemische industrie vooral groot tijdens onderhoud.

08-07-2005: Pensioenfondsen moeten zich beperken tot kerntaken.
08-07-2005: Kabinet kiest voor minder arboregels.

07-07-2005: Meer ruimte voor scholing bij reïntegratie WW, WAO en Wajong.

06-07-2005: Arbeidsinspectie controleert veiligheid werknemers in zwembaden.
05-07-2005: Vanaf 1 juli kunnen met ontslag bedreigde werknemers vroegtijdig hulp krijgen bij.....
05-07-2005: Witte werksterregeling blijft voorlopig van kracht.
05-07-2005: Boete voor uitzendbureau wegens 30 illegaal werkende Polen.
01-07-2005: WW als springplank naar eigen bedrijf.
01-07-2005: Tweede Kamer stemt in met Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Diversen:


17-10-2007: Nieuwe wet maakt mobieltje duurder.
09-10-2007: Energierekening voor MKB'er klopt vaak niet.
04-10-2007: Bedrijfsleven draait op voor verlaging van BPM.
18-09-2007: 'Balkenende negeert ondernemers'.
12-09-2007: Nederlandse MKB heeft goede jaren voor de boeg.
07-09-2007: Huidige mogelijkheden pensioenopbouw zelfstandigen voldoende.
03-09-2007: Kabinet komt met uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen.
31-08-2007: Benzine duurder en bijtelling hoger.
30-08-2007: Virusscanner AVK als beste getest.
23-08-2007: Privecomputers tasten bedrijfsnetwerk aan.
15-02-2007: Korting verzekering bij bezit TomTom.
14-02-2007: Gemiddelde website zo lek als een mandje.
13-02-2007: Nieuwe internetbank mikt op MKB'er.
12-01-2007: PC-werk zonder muis veel efficiënter.
10-01-2007: Veel failliete bedrijven gered.
10-01-2007: Anti-RSI-software grote flop.
03-01-2007: Pdf openen in browser gevaarlijk.
07-12-2006: Bedrijven onderschatten kracht e-mailcontact.
04-12-2006: Probeerversie Office 2007 online.
24-11-2006: MKB'ers stellen weinig eisen aan bank.
24-11-2006: Groeifaciliteit voor snelgroeiende bedrijven opengesteld.
14-11-2006: Wifi-lek in laptops Dell, HP en Gateway.
14-11-2006: Ondernemers kunnen flink besparen op energie.
08-11-2006: Vooruitzichten voor MKB in 2007 gunstig.
06-11-2006: Regels oprichten BV eenvoudiger.
02-11-2006: Inbrekers profiteren van rookbeleid bedrijven.
25-10-2006: Managers stellen te weinig duidelijke doelen.
20-10-2006: Huwelijk is financiële valkuil voor directeur.
12-10-2006: Spooknota's kosten bedrijfsleven 400 miljoen euro.
13-10-2006: Één op drie bedrijven gehackt in 2005.
11-10-2006: Geheim rapport; lasten bedrijven juist hoger.
06-10-2006: MKB-ondernemer voelt zich vooral manager.
21-09-2006: CBS reduceert administratieve lasten MKB.
19-09-2006: Kleine bedrijven beter voor privéleven.
14-09-2006: Minder regels voor de detailhandel.
08-09-2006: Kabinet schroeft inspectie ondernemers fors terug.
28-08-2006: Google komt met gratis bedrijfssoftware.
16-08-2006: Gratis onderhoudsbeurt voor XP-gebruikers.
15-08-2006: Autoverzekering speciaal voor zakelijke rijders.
07-08-2006: Bedrijven klagen steeds meer over banken.
06-08-2006: Internetten met mobieltje peperduur.
03-08-2006: Oplichters hebben nieuwe truc voor webbankieren.
11-07-2006: Microsoft stopt met werk voor Windows 98.
30-06-2006: Digitale nota voor bedrijven in aantocht.
30-06-2006: MKB leent goedkoper door nieuwe regels.
28-06-2006: Platte bedrijven leveren meer op.
26-06-2006: GSM vergroot kans op dodelijke blikseminslag.
22-06-2006: Oude software schadelijker voor bedrijf dan nieuw virus.
15-06-2006: Paarse krokodil via achterdeur terug bij ondernemers.
08-05-2006: Alleen updaten beschermt niet tegen virussen.
08-05-2006: Langzame website speelt concurrent in de kaart.

26-04-2006: Van Gennip opent bedrijvenloket op internet.
20-04-2006: Levensloop voor zelfstandigen onzeker.
14-04-2006: Vestigingswet wordt afgeschaft.
13-04-2006: MKB-bedrijven weten te weinig van ICT.
12-04-2006: Lenovo start in Nederland op zakelijke markt.
30-03-2006: Brinkhorst verdubbelt aantal innovatievouchers.
22-03-2006: MKB dupe van dumping grote bedrijven.
16-03-2006: Zorgkosten zelfstandige en DGA rijzen de pan uit.
13-03-2006: Digitaal factureren levert fikse besparing op.
09-03-2006: MKB'ers wachten veel te lang met reorganiseren.
08-03-2006: Microsoft onthult nieuwe zoekmachine.
28-02-2006: Goede kwaliteit auto's bedreigt autobedrijven.
21-02-2006: Accu laptop eerder leeg door fout Windows.
15-02-2006: E-mail leidt tot misverstanden.
14-02-2006: Complete PC meenemen op een stick.
08-02-2006: Bedrijven aan de beurt voor .eu-domeinnaam.
07-02-2006: Brinkhorst start Digibewust-campagne.
06-02-2006: Veel uitkeringsgerechtigden starten eigen bedrijf.
06-02-2006: USB-sticks nauwelijks beveiligd.
03-02-2006: Aantal failliete eenmanszaken op recordhoogte.
01-02-2006: Ondernemers niet tevreden over gemeente.
26-01-2006: Website niet te vinden door Javascript.
20-01-2006: Opdracht via Post-It sneller uitgevoerd.
19-01-2006: Surfers beoordelen website in een oogopslag.
09-01-2006: Verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen kan spotgoedkoop.
06-01-2006: Microsoft dicht gevaarlijk lek in Windows.
04-01-2006: Duurdere leningen dreigen voor MKB.
22-12-2005: Verplichte advertentie Staatscourant voor ondernemers per 1 januari 2006 afgeschaft.
15-12-2005: Verbod op spam naar bedrijven nadert.
14-12-2005: Databank ontmaskert slechte debiteuren vooraf.
12-12-2005: Grootaandeelhouder moet manager sneller ontslaan.
08-12-2005: Gevaarlijke digitale kerstkaarten in aantocht.
29-11-2005: Sociaal netwerk bepaalt groei onderneming.
24-11-2005: Antivirussoftware nieuw doelwit hackers.
24-11-2005: Dieven detecteren laptop met GSM.
23-11-2005: Te veel managers zijn nergens goed voor.
21-11-2005: Nederlandse ondernemer te lief voor wanbetaler.
18-11-2005: Yahoo zoekt beter dan Google.
18-11-2005: Zwangere zelfstandige krijgt toch uitkering.
16-11-2005: Run op Europese domeinnaam.
14-11-2005: Kabinet zet kleine ondernemer in de kou.
07-11-2005: Bedrijven banger voor USB-stick dan voor virus.
03-11-2005: Recordaantal startende bedrijven.
03-11-2005: Meer opdrachten overheid naar MKB.
31-10-2005: Gros ondernemers verdient 2 x modaal.
27-10-2005: Tarief reprorecht mogelijk verhoogd.
27-10-2005: Stand-by stand computer en randapparatuur kost bedrijven miljoenen euro's.
26-10-2005: Fraude oorzaak van helft bedrijfsfiasco's.
24-10-2005: Bijna 2 miljard weg door faillissementen.
21-10-2005: Polaroid ontwikkelt printer zonder inkt.
20-10-2005: Privé surfen legt bedrijfsnetwerken plat.
19-10-2005: Merkbescherming in de EU fors goedkoper.
14-10-2005: Overdaad aan hightech jaagt klanten weg.
05-10-2005: Belasting auto van de zaak kan simpeler.
03-10-2005: Nieuwe software herkent wanbetalers.
03-10-2005: Van Gennip verhoogt plafond borgstelling MKB.
30-09-2005: 15% van gecontroleerde uitzendbureaus's schuldig aan illegale arbeid.
27-09-2005: Ziekmeldingen door printers en kopieerapparaten.
26-09-2005: 'Accountant is vaag en kost teveel'
26-09-2005: Nieuw KPN-merk voor simpel mobiel bellen.
23-09-2005: Versoepeling regels dienstverleners uit de Europese Unie.
21-09-2005: Ondernemer helpt collega's met gratis advertenties.
20-09-2005: 2006 wordt jaar van 'werk in uitvoering'.
19-09-2005: Bedrijven wisselen kennis over veiliger werken uit.
19-09-2005: Wanbetalers oorzaak een op drie faillissementen.

16-09-2005: Nieuwste Windows komt in zeven edities.
15-09-2005: Succesvolle innovatievouchers krijgen vervolg.
13-09-2005: MKB rekent op meer winst in 2005.
09-09-2005: Incasso over de grens wordt gemakkelijker.

06-09-2005: Nieuwe aanbestedingsregeling van kracht.
06-09-2005: Malafide handel in domeinnamen groeit.
01-09-2005: Kleine bedrijven vallen buiten de boot bij overheidsopdrachten.
31-08-2005: Ministerie van Economische Zaken reorganiseert Kamers van Koophandel.
30-08-2005: Top 10 meest hinderlijke regels overheid bekend.
30-08-2005: ANWB verzwijgt veelvoorkomende dubbele dekking Wegenwacht.
26-08-2005: MKB eist inzage in commerciële activiteiten overheidsbedrijven.
26-08-2005: Nivra sleept 5 MKB-accountants voor tuchtraad.
26-08-2005: Google lanceert reeks nieuwe tools voor internetters.
25-08-2005: Compensatie ondernemers voor hoge ziektekosten.
25-08-2005: Winstbelasting volgend jaar nog verder omlaag.
25-08-2005: Ouders krijgen meer geld voor kinderopvang.
24-08-2005: WW-premie werknemers volgend jaar omlaag.
24-08-2005: Werknemer betaalt opleiding vaker zelf.
24-08-2005: Meer werknemers beboet voor verwaarlozen eigen veiligheid.
05-08-2005: Managers MKB nooit écht op vakantie.

05-08-2005: Boekhouder licht eigen bedrijf op.
03-08-2005: Zelfstandig ondernemer dupe van nieuwe zorgstelsel.
03-08-2005: Aantal bedrijven niet meer te vinden bij Google.
28-07-2005: Poolse werknemer eenvoudiger aan werk in Nederland.
28-07-2005: Gebruikers moeten Windows-legaliteit aantonen bij updates.
27-07-2005: Soepele leningen voor bedrijven gevaarlijk.
19-07-2005: MKB laat kansen liggen in Midden-Europa.

14-07-2005: Publicatieplicht alsnog naar Kamer van Koophandel.
06-07-2005: EU-voorstel BPM maakt nieuwe auto goedkoper.

05-07-2005: Brinkhorst geeft meer kennisvouchers aan bedrijven.

04-07-2005: Klachten over rokende collega's enorm toegenomen.

04-07-2005: Geen verbod op verkoop beneden inkoopprijs.

04-07-2005: Forse stijging aantal faillissementen.

04-07-2005: Banken vrezen omvallen bedrijven.

02-07-2005: Europese regels overnames volgend jaar in werking.

01-07-2005: KPN raakt monopolie vaste lijn kwijt.

01-07-2005: Kabinet geeft spaarloon vrij.

Terug naar boven

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.