Home

MKB laat kansen liggen in Midden-Europa.

 

Veel ondernemers denken wel na over uitbreiding naar Midden- en Oost-Europa, maar voegen uiteindelijk de daad niet bij het woord. Vooral in de industrie (met name machinebouw), chemie, logistieke dienstverlening en handel liggen veel kansen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Een kwart van alle ondernemers ziet mogelijke kansen na de uitbreiding van de Europese Unie met tien landen in mei 2004, 12 procent heeft daar een concreet beeld bij en 8 procent denkt de plannen daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Dat blijkt uit een onderzoek van EIM.
Bedrijven kunnen in deze regio hun afzetmarkt vergroten in de levensmiddelenindustrie, machinebouw, elektronica en logistiek.

Pluspunten
Nederlandse bedrijven hebben in een aantal opzichten een voorsprong op ondernemingen in deze regio. Ze profiteren van een gunstig imago van westerse bedrijven in het algemeen, leveren hoogwaardige kwaliteit, zijn punctueel, hebben specifieke kennis en goede managementvaardigheden. Bovendien sluiten de culturen in veel opzichten goed op elkaar aan.
Nu zijn vooral logistieke en transportbedrijven actief in het oosten van Europa. Bijna eenderde van de Nederlandse bedrijven in deze sector werkt hier al.

Belemmeringen
De reden dat veel ondernemers de waargenomen kansen niet benutten ligt voor een deel in algemene terughoudendheid bij internationalisering. Ook vinden veel ondernemers zichzelf niet geschikt voor expansie in het buitenland. Verder is de aanhoudende laagconjunctuur voor veel bedrijven een te hoge drempel voor internationale investeringen.
Tenslotte is er veel huiver vanwege verschillen in taal en cultuur. De betrouwbaarheid van handelspartners en overheid worden veel genoemd in dit verband.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.