Home

MKB-ondernemer voelt zich vooral manager.

 

Ondernemers in het mkb leggen in hun bedrijfsvoering vooral de nadruk op goed management, uitstekende service aan klanten en beheer van de bedrijfsactiviteiten. Zij herkennen zich dan ook het meest in de rol van manager.

Dit blijkt uit onderzoek van het EIM naar rollen en strategische doelstellingen van mkb-ondernemers. De rol van marktzoeker wordt al wat minder herkend, nog minder herkennen de ondernemers zich in de rollen van risiconemer en innovator. De rol van manager wordt ook het vaakst genoemd als het meest typerend voor de eigen manier van ondernemen.

Vernieuwing
Wat betreft de strategische doelstellingen voor het bedrijf is het bieden van uitstekende service aan klanten de doelstelling die door het meest wordt onderschreven. Ondernemers die zich meer richten op vernieuwing van producten, diensten, bedrijfsprocessen of marketingactiviteiten zijn vooral actief onder de kleine groepen innovatoren en marktzoekers.

 

Bron: Zibb.nl

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.