Home

Van Gennip opent bedrijvenloket op internet.

 

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft vandaag officieel het Bedrijvenloket
(www.bedrijvenloket.nl) gelanceerd.

De opening vond plaats tijdens het evenement Kansrijk in  Nieuwegein. Het loket vormt de ingang voor alle ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben. Het portaal verschaft informatie over wet- en regelgeving, nieuws, beleidsinformatie en uitleg over verordeningen, subsidieregelingen en vergunningen.

Het Bedrijvenloket is opgezet om de ondernemer op weg te helpen binnen de overheid.
Een ondernemer heeft vaak met veel overheidsorganisaties te maken die ingewikkelde regelgeving uitvoeren. Het Bedrijvenloket brengt samenhang in die regels en maakt de gevolgen voor de specifieke situatie van de ondernemer inzichtelijk. Staatssecretaris Van Gennip: `Bedrijven moeten de overheidsinstrumenten goed kunnen vinden. Terecht klagen ondernemers nu nog over het veelvoud aan loketten, ingewikkelde procedures en ondoorzichtigheid van informatie. Dat moet veranderen. Daarom werkt EZ hard aan vereenvoudiging van aanvraagprocedures, onder andere door dienstverlening via internet te verbeteren. En nu dus met één loket waar ondernemers alle informatie van het Rijk en andere overheden kunnen vinden.´ Het loket richt zich vooral op dynamische branches zoals horeca en detailhandel.

In deze branches zijn veel startende ondernemers. Bovendien hebben zij met veel regelgeving van de overheid te maken. Om goed in te kunnen spelen op de informatiebehoefte overlegt het Bedrijvenloket regelmatig met ondernemers in ondernemerspanels. Aan de hand van hun opmerkingen toetst de redactie of de site voldoet en ontwikkelt de redactie nieuwe informatie. Alle landelijke en lokale overheden met informatie voor ondernemers zijn via het Bedrijvenloket toegankelijk. Ondernemers kunnen op het Bedrijvenloket informatie zoeken aan de hand van vragen, aan de hand van thema´s of per branche. Het Bedrijvenloket biedt nu specifieke informatie voor branches als de verblijfsrecreatie, markt- en straathandel, detailhandel, horeca en de kinderopvang. Deze branche-informatie wordt verder uitgebreid.

Ondernemers die na een bezoek aan de website nog vragen hebben kunnen deze vanaf vandaag (26 april 2006) ook telefonisch stellen bij het Bedrijvenloket. Het Bedrijvenloket is tijdens kantooruren bereikbaar via 0900 6080900.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.