Home

Duurdere leningen dreigen voor MKB.

 

Als Nederlandse ondernemers zich niet snel voorbereiden op de nieuwe regels van banken, moeten ze over twee jaar veel meer betalen voor hun lening. Ieder bedrijf krijgt straks een eigen credit rating van de bank, die bepalend is voor de rentevergoeding.

De credit rating is gebaseerd op het risico en de transparantie van de onderneming. Hoe hoger het risico, hoe hoger de kredietrente.
Momenteel compenseren bedrijven met lage kredietrisico's nog voor een deel de rente voor risicovolle bedrijven. Met de komst van Basel II komt daar verandering in. Vanaf 1 januari 2007 moeten banken voor iedere klant apart het risico verantwoorden aan de toezichthouders op de financiële markten. Banken stellen de risicograad vast op basis van gegevens over de drie voorgaande jaren, dus bedrijven moeten snel beginnen met mogelijke aanpassingen.

Risicoprofiel
'Veel bedrijven weten nog niet precies wat ze boven het hoofd hangt, maar ze kunnen nu al inspelen op de veranderingen door hun risicoprofiel te verbeteren', zegt Wim Mandigers, adviseur van bedrijfskundig en banquair adviesbureau Claasen, Moolenbeek & Partners. 'Met meer inzicht in de risico's en de maatregelen om eventueel in te grijpen bij calamiteiten kunnen ondernemers hun bedrijf transparanter maken. Als banken hun zakelijke klanten beter snappen, betalen bedrijven minder rente voor hun leningen.'

Eigen falen
Wilco de Haan, adviseur bij AON Risk Consultants noemt verder debiteurenbeheer als belangrijk knelpunt. 'De mate waarin een bedrijf zijn zaakjes voor elkaar heeft, krijgt straks invloed op de prijs van het krediet.' Vooral kortere betalingstermijnen voor klanten kunnen forse besparingen opleveren op de rentekosten.
'Gebleken is dat minstens 50 procent van de gevallen waarin niet of te laat wordt betaald het gevolg is van falen van het bedrijf zelf. Optimalisering van het leverancierskrediet vertaalt zich direct terug in minder risico, minder kosten en een lagere prijs van geld.' De Haan noemt verder het verkopen van (delen van) debiteurenportefeuille, factoring en uitbesteding van activiteiten als mogelijkheden om het risicoprofiel te verbeteren.

Private equity
Ook off balance financiering kan in de ogen van Mandigers een goede maatregel zijn. 'Veel ondernemers vinden lease van vaste acticva erg duur, maar het kan voordelen bieden bij het risicoprofiel.'
Tenslotte noemt Mandigers risicodragend vermogen in de vorm van private equity als optie. 'Veel ondernemers denken hier vaak onterecht pas als laatste aan. In andere landen is private equity als financieringsinstrument al veel verder ontwikkeld. De goed ontwikkelde bankstructuur in Nederland heeft de inzet van private equity wellicht vertraagd.'

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.