Home

Nederlandse MKB heeft goede jaren voor de boeg.

 

Het Nederlandse mkb zal in 2007 en 2008 harder groeien dan het grootbedrijf. Prognoses van onderzoeksbureau EIM voorspellen dat het mkb dit jaar en volgend jaar respectievelijk met 3,5 procent en 3,25 procent zal groeien.

De groei van de afzetmarkt voor het mkb vertaalt zich naar een winstgroei van 8,5 procent in 2007 en 7,75 procent in 2008. Alle sectoren van het MKB profiteren, behalve de detailhandel, voorspelt EIM.

Winstgroei
De winstgroei wijdt EIM vooral aan de kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de steiging van de arbeidsproductiviteit. Dat laatstse is overigens een normaal verschijnsel bij een wat krappe arbeidsmarkt. Er zijn minder mensen voor meer werk, en dus moet iedereen een tandje harder werken.

Detailhandel
Als gezegd voorspelt het EIM dat de detailhandel zal achterblijven. De supermarktoorlog heeft het prijsniveau flink gedrukt, waardoor de marges klein zijn geworden. EIM ziet ook een bedreiging in de opkomst van winkelen via het internet, hoewel vermoedelijk vooral de mogelijkheid tot het vergelijken van prijzen debet is aan een lagere gemiddelde prijs.

Export
De export zal in 2007 nog flink groeien, in 2008 vermoedelijk wat minder. De voornaamste afzetmarkt van Nederland over de grens is Europa en hier is de economische groei flink op stoom. Nederland is een belangrijke toegangspoort voor Europa voor goederen uit Azië, vooral uit China. Met name het MKB in de groothandel en de transportsector profiteert hiervan.

In 2008 zal door de afkoelende economie van de VS, onzekerheden op de financiële markten en een sterker wordende Euro de internationale handel wat betijen. Daardoor zal de industriële afzet en de groothandelsafzet in 2008 iets geringer zijn.

Zelfstandig
Tot slot voorspelt het EIM, in lijn met eerdere berichten, een sterke toename van het zelfstandig ondernemerschap. In 2007 en 2008 groeit het zelfstandig ondernemerschap met respectievelijk 4,25 procent en 3,5 procent. Dit hangt samen met een algemene behoefte van het bedrijfsleven aan flexibel personeel. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening is de stijging van het aantal zelfstandigen fors.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.