Home

Nivra sleept 5 MKB-accountants voor tuchtraad.

 

Vijf accountantskantoren krijgen een tuchtzaak aan hun broek, omdat hun werkwijze niet door de beugel kan. Het gaat om kantoren die werken voor het midden- en kleinbedrijf.
De beroepsvereniging voor registeraccountants Nivra bereidt de procedures voor. Bij veroordeling kunnen de straffen voor de kantoorleiding uiteenlopen van een berisping tot uitzetting uit het beroep.

Ernstige tekortkomingen
De vijf kantoren hebben volgens Nivra-directeur Gert Smit 'ernstige' en 'structurele' tekortkomingen die niet binnen een jaar zijn hersteld. Twee van de vijf worden aangepakt omdat ze bij herhaling hebben geweigerd de CTK-onderzoekers binnen te laten.
De andere drie kantoren hebben onder meer een freelance accountant ingehuurd, zonder hem een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Ook hebben de medewerkers van een kantoor geen verklaring getekend over hun onafhankelijkheid.

Nalatig
Een ander kantoor heeft geen onderzoek gedaan naar speciale wet- of regelgeving waar een klant aan moet voldoen. Sommige accountants hebben fouten geconstateerd in de jaarrekening, maar hebben vervolgens verzuimd te noteren wat ze hiermee gedaan hebben.
Een ernstige tekortkoming is het ontbreken van een controleplan, waarin met de klant wordt afgesproken welke zaken worden gecontroleerd. 'Als dat ontbreekt', zegt Smit, is er bij zo'n kantoor meestal veel meer mis.'

Grootschalig onderzoek
Het Nivra daagt de kantoren voor de tuchtraad op advies van het College Toetsing Kwaliteit (CTK), dat afgelopen jaar de werkwijze van 243 accountantskantoren heeft onderzocht.
Vandaag verschijnt een rapport over het CTK-onderzoek. Hieruit blijkt dat ruim een vijfde van alle kantoren nog niet voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsvereniging stelt aan haar leden. De meeste gebreken zijn niet ernstig of niet structureel.

 

Bron: Financieel Dagblad

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.