Home

'Balkenende negeert ondernemers'.

 

Het kabinet spreekt mooie woorden over ondernemerschap, maar treft vooral maatregelen die nadelig uitpakken voor zelfstandigen. Dat zegt secretaris Roel Masselink van het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

Volgens Masselink gaan ondernemers er in 2008 grotendeels op achteruit, al zijn de exacte effecten niet met zekerheid vast te stellen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de inkomenseffecten voor zelfstandigen namelijk niet doorgerekend, zo laat woordvoerder Ruud Stevens van het ministerie van Economische Zaken weten.

Koopkrachtplaatjes
Masselink hekelt die beslissing: ‘Als je de Miljoenennota doorleest, zou je het idee kunnen krijgen dat heel Nederland bestaat uit mensen in loondienst of mensen met een uitkering. Koopkrachtplaatjes voor ondernemers worden niet eens gemaakt.’

Dat ondernemers er volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet op vooruit gaan, blijkt echter duidelijk uit diverse voorgestelde maatregelen van Balkenende-IV:

• Zo wil het kabinet de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering verhogen van 4,4 procent naar 5,1 procent van het inkomen voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting (IB) vallen.
• Het is onduidelijk of de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook onder de lagere zorgpremie gaat vallen die nu al voor IB-ondernemers geldt. Nu wordt de DGA nog als werknemer gezien. Medewerkers in loondienst betalen echter 6,5 procent premie over hun inkomen, een percentage dat volgend jaar stijgt naar 7,2 procent.
• De inflatiecorrectie voor zelfstandigen wordt slechts voor de helft doorgevoerd.
• De bijtelling voor de auto van de zaak stijgt van 22 naar 25 procent.
• De verhoging van de BTW van 19 naar 20 procent levert extra kosten op voor niet-BTW-plichtige ondernemers, omdat zij deze BTW niet kunnen terugvorderen.

Zwangerschapsverlof
'De invoering van betaald zwangerschapsverlof voor ondernemers is bijna het enige lichtpuntje,' aldus Masselink. Voor de rest bakt het kabinet er wat Masselink betreft echter weinig van: 'De mooie woorden van het kabinet in het regeerakkoord over zelfstandig ondernemerschap worden vooralsnog niet omgezet in daden. Er zou bijvoorbeeld worden gekeken naar het bevorderen van parttime ondernemerschap, onder meer door aanpassing van het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat staat echter pas gepland voor 2009.'

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.